Trang Web của PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 539
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Những bài tập phân tích thống kê

Những bài tập phân tích thống kê

 

Bài 1. Thống kê mô tả

Bai 2. Thủ tục phân tích hồi quy bậc 1

Bài 3. Hồi quy tương quan đa bậc (2-K)

Bài 4. Phân bố N - D

Bài 5. Những mô hình sinh trưởng

Bài 6. Hồi quy tương quan đa biến

Bài 7. Phân tích mối liên hệ giữa các đại lượng

Bài 7b. Kiểm định quan hệ giữa hai biến có thứ bậc

Bài 8. Phân tích phương sai

Bài 9. Hồi quy trong sinh thái QXTV

Bài 10. Hồi quy Poisson (Powerpoint)

Bài 11. tập phân tích Hồi quy Poisson (Exel)

Bài tập 11. Hồi quy Logistic (Exel)

Số lần xem trang : 932
Nhập ngày : 10-12-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm. ĐT: 0918.204.950 Hoặc 01676212152. Email:nvthem@hcmuaf.edu.vn hoặc nvthem2009@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007