Trang Web của PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 655
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  TRAO ĐỔI VÀ HỢP TÁC

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI

Những ai quan tâm đến những cách thức và phương pháp thu thập và xử lý số liệu trong sinh thái quần xã có thể liên hệ với

PGS. TS. Nguyên Văn Thêm theo địa chỉ ở phần dưới trang Web này.

 

Ngoài ra, tôi cũng nhận phụ đạo "Hướng dẫn sử dụng Statgraphics Plus Version 3.0-5.1 và SPSS" để xử lý những chuyên đề thống kê sau đây:

 

Bài mở đầu: Nhập và biến đổi dữ liệu trong Statgraphics và SPSS

Bài 1. Thống kê mô tả

Bai 2. Thủ tục phân tích hồi quy bậc nhất

Bài 3. Hồi quy tương quan đa bậc

Bài 4. Phân bố N - D

Bài 5. Những mô hình sinh trưởng

Bài 6. Hồi quy tương quan đa biến

Bài 7. Phân tích mối liên hệ giữa các đại lượng (Ví dụ phân tích sự kết nhóm sinh thái...)

Bài 7b. Kiểm định quan hệ giữa hai biến có thứ bậc (Ví dụ phân tích quan hệ giữa năng suất rừng với lập địa, bệnh cây - lập địa...)

Bài 8. Phân tích phương sai

Bài 9. Hồi quy trong sinh thái QXTV (Ví dụ xác định tối ưu và tính chống chịu sinh thái của loài với các biến môi trường)

Bài 10. Ứng dụng hồi quy Poisson trong sinh thái rừng (Ví dụ phân tích tỷ lệ cây bị rỗng ruột ở những tuổi hay cấp đường kính khác nhau)

Bài 11. Ứng dụng hồi quy Logistic trong sinh thái rừng (Ví dụ phân tích quan hệ giữa độ phong phú của loài với những biến môi trường)

Bài 12. Tổng hợp và trích lọc những thông tin hữu ích từ một tập hợp những số liệu lớn (Ví dụ trích lọc những đặc trưng lâm phần theo loài cây, nhóm gỗ, khai thác - nuôi dưỡng, lô, khoảnh...)

 ==========================================================================

Ngày 11/12/2009

 

 

Số lần xem trang : 2053
Nhập ngày : 11-12-2009
Điều chỉnh lần cuối : 12-12-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm. ĐT: 0918.204.950 Hoặc 01676212152. Email:nvthem@hcmuaf.edu.vn hoặc nvthem2009@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007