Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 14
Toàn hệ thống 328
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm THDC lớp DH08AV học kỳ 1 -2009 - 2010

MSSV - Họ tên Phần 1 Phần 2 Trung Bình
07128089- Ngo Thi Quynh Trang 6 9.25 7.6
08128001-NGUYEN THI THUC ANH 6 9.25 7.6
08128004-Truong Thi Phuong Anh 8 7.25 7.6
08128003 TrinhLeVanAnh 7 6.25 6.6
08128006-HO THI BINH 5 5.25 5.1
08128005_TRAN THI NGOC ANH 5 3 4
08128015-BACH THI NGOC DUYEN 5 1.5 3.3
08128014-TRUONG THI THUY DUNG 5 1.5 3.3
08128013-LE THI THU DIEM 6 2.5 4.3
08128035-nguyenthidiemhuong 4 0 2
08128011-NGUYEN THI KIM CUC 8 0 4
08128010-NGUYEN THI CUC 6 9 7.5
08128009_HOANGDINHCHUNG 4 3 3.5
08128007-NGUYENLESONBINH 7 7.5 7.3
08128008-LE THI HONG CHI 6 7.25 6.6
08128002-phamngocanh 5 6.25 5.6
08128020-DINHTHITHUYHANG 7 7.25 7.1
08128016_Van Ngoc Duyen 7 7.25 7.1
08128018-NGUYEN THI BICH DAO 4 0 2
08128022_NguyenPhucHau 8 4.5 6.3
08128012_PhamVanCuong 5 1.5 3.3
08128024-phamnguyenminhhieu 6 1.5 3.8
08128026_LEDONGOCHOAN. 7 7.75 7.4
08128027 phAM NGOC HOANG 6 3 4.5
08128028_BUI THI KIM HUE 5 6.5 5.8
08128044-tranthihoailinh 6 7.25 6.6
08128047-lethikhanhly 7 0.5 3.8
08128048_NGUYEN THI THU MINH 7 4 5.5
08128050_LeThiMuon 7 10 8.5
08128051-nguyenthituyetnga 6 3 4.5
08128053-phan thi kim ngan 6 8 7
08128055-NGUYEN NGOC NGOAN 7.5 8.5 8
08128056-DUONG THI KIM NGOC 5 3.75 4.4
08128057-nguyen thi nhu ngoc 8 8.5 8.3
08128058-hoang trong nhan 6 6.5 6.3
08128059-PHAM THI QUYNH NHU 6.5 3 4.8
08128060 HO THI OANH 3 3 3
08128061-HUYNHTRANMAIPHUONG 7 7.75 7.4
08128062-LUU KIM PHUONG 7 8.5 7.8
08128054-TRANTHITHUNGAN 6 4.5 5.3
08128063-LYAIPHUONG 5 8.5 6.8
08128065-NGUYENTHIBINHPHUONG 5 3 4
08128067-LE THI HONG PHUOC 6 3.75 4.9
08128068-Do Thi Thuy Phuong 5 4.5 4.8
08128069-nguyenthiphuong 7 5.25 6.1
08128090-LEQUOCTHINH 6 7.25 6.6
08128070-le duy quang 4 4.5 4.3
08128064-ly thi hong phuong 5 3 4
08128075-TRUONG THI DIEU QUYNH 7 10 8.5
08128073-Nguyen Le Ngoc Quyen 8 6.25 7.1
08128074 - Nguyen Thi Quynh 8 3 5.5
08128076-Tran Ho Quoc Si 8 1.5 4.8
08128077-PhamThanhSon 8 6.25 7.1
08128071-LeHuynhDuyQuang 8 7.25 7.6
08128081-NGUYEN THI THANH 6 8 7
08128083-DANG THI PHUONG THAO 7 5.75 6.4
08128084-dangthithanhthao 6 1.5 3.8
08128087-PHAMTHANHTHAO 7 7.25 7.1
08128088-BuiTriThanh 4 6.5 5.3
08128094 Nguyen Thi Thu Thuy 5 5.5 5.3
08128098-Nguyen Thuy Minh Thu 7 8.5 7.8
08128100 - Mai Tri Thuc 6 7.25 6.6
08128085 nguyenthithanhthao085 8 3 5.5
08128092 phamngocthuy 7 4 5.5
08128106-nguyenthibichtram 6 3 4.5
08128089-NGOTHITHEU 6 7.25 6.6
08128091-vothikimthoa 5 5 5
08128029-Mai Ngoc Hue 6.5 3 4.8
08128031-LY THANH HUY 2 7.25 4.6
08128032-HUYNHTHITHANHHUYEN 8 7.25 7.6
08128033-Vu Thi Thu Huyen 7 7.25 7.1
08128034-NGUYENTHIHUONG 5 7.25 6.1
08128036-LAINGOCKHA 6 7.25 6.6
08128037-HUYNH THI KIM 6 1.5 3.8
08128038-pham thi loan kim 3 3 3
08128039 - HO THI KIM LIEN 7 4.5 5.8
08128041-HO MY LINH 5 3 4
08128042 - LE NGOC LINH 7 10 8.5
08128043-NGUYEN VINH LINH 8 3 5.5
08128040-NGUYEN THI LIEN 6 7.25 6.6
08128118-NGUYENNGOCKIMLONG 4 1.5 2.8
08128093-chau bich thuy 2 6.5 4.3
08128111-TRAN THANH TRUC 7 9.5 8.3
08128110-NGUYEN HOANG THANH TRUC 6 6.5 6.3
08128112 - Ngo Thi Thanh Tuyen 6.5 4 5.3
08128109-phamphuongtrinh 7.5 3 5.3
08128116-Hoang Ngoc Yen 7 7.25 7.1
08128107-LAMTHITUYETTRINH 6 3 4.5
08128113-NguyenThiTuyet. 8 4.5 6.3
08128108-MaiNhatDangTrinh 7 7.25 7.1
08128101-maithanhtien 3 4.5 3.8
08128103-NGO THI HUYEN TRANG 6 8 7
08128104-NGUYENDAITRANG 7 8 7.5
08128099 tran thi minh thu 7 8 7.5
08128096 truong diem thuy 5 8.25 6.6
08128095 Huynh thu thuy 6 8 7
08128105 -Nguyễn Phương Trang 5 8 6.5
08128086 Nguyễn Thị Thanh Thảo 7 6.75 6.9

Số lần xem trang : 2890
Nhập ngày : 20-01-2010
Điều chỉnh lần cuối : 21-01-2010

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007