Trang Web của PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 902
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Những hàm sinh trưởng và lý thuyết xây dựng biểu cấp đất

NHỮNG HÀM SINH TRƯỞNG & LÝ THUYẾT XÂY DỰNG BIỂU CẤP ĐẤT

 

NỘI DUNG

+ Những mô hình thống kê mô tả sinh trưởng cây rừng

+ Lý thuyết xây dựng biểu cấp đất

+ Hàm Logistic

+ Hàm Possion

 

 

NHỮNG HÀM SINH TRƯỞNG & LÝ THUYẾT XÂY DỰNG BIỂU CẤP ĐẤT
 

TT

Mô hình

1

Korf: Y = m*exp(-C1X^-C2)

2

Gompertz: Y = m*exp(-b*exp(-c*X))

3

Korsun-Strand (1964): Y = X^2/(a+b*X+c*X^2)

4

Assmann-Franz (1964): Y = a*X^(b+c*lnX)

5

Schumacher: Y = m*exp(-b/X^c)

6

Căn bậc 2 của X: Y = a + b*sqrt(X)

7

Drakin-Vuevski (1940): Y = a*(1-exp(-k*X))^m

8

Hàm số mũ biến đổi: Y = a*X^b

9

Terazaki (1907): Y = a*exp(-b/X)

 

Số lần xem trang : 1372
Nhập ngày : 19-03-2010
Điều chỉnh lần cuối : 18-11-2010

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm. ĐT: 0918.204.950 Hoặc 01676212152. Email:nvthem@hcmuaf.edu.vn hoặc nvthem2009@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007