Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | Cập nhật Web | Trả lời sinh viên | DaoTao-IER | ScienceDirect | Springer | Gmail | Xem TKB Cá nhân |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 606
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Ngô Minh Thụy

Thạc sỹ, Giảng viên Bộ môn Chính sách pháp luật, khoa Quản lý đất đai & BĐS, Trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính

Email: ngominhthuy@hcmuaf.edu.vn; ngominhthuy2009@gmail.com

Điện thoại: 0903871755

Quá trình học tập

1995 - 2000: Đại học ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh (Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp)

2005 - 2008: Học Thạc sỹ ngành Kỹ Thuật Trắc địa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM (Luận án thạc sỹ đã bảo vệ: Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) quy hoạch vùng nguyên liệu cho các nhà mày chế biến hạt điều tỉnh Bình Phước)

2011 - 2013: Học Thạc sỹ ngành Sử dụng, Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM (Luận án thạc sỹ đã bảo vệ: Tính toán cân bằng nước phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận)

2014: Nghiên cứu sinh ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường,  Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận"

Công tác giảng dạy

Tham gia giảng dạy tại khoa Quản lý đất đai và Bất động sản các môn học:

- Đăng ký và thống kê đất đai;

- Tin học ứng dụng trong công tác quản lý đất đai;

Hướng dẫn sinh viên thực hiện tiểu luận - khóa luận theo các lĩnh vực chuyên môn:

- Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Ứng dụng GIS trong quy hoạch sử dụng đất;

- Ứng dụng GIS trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Các lĩnh vực nghiên cứu

- Chính sách pháp luật đất đai trong công tác đăng ký và thống kê đất đai;

- Ứng dụng Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác quản lý đất đai;

- Đánh giá tài nguyên nước, nghiên cứu mối quan hệ đất - nước - cây trồng trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

Công trình nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010 (1999 - 2000).

Quy hoạch nông nghiệp và nông thôn xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1999 - 2000).

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh (2004 - 2005).

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (2010).

Vai trò của cải cách chính sách đất đai đối với sinh kế và môi trường nông thôn - Đề tài tài trợ bởi quỹ Rocklefeller(2011).

Phan Văn Tự, Võ Văn Việt, và Ngô Minh Thụy. (2001). Quy Hoạch Nông Nghiệp và Nông Thôn xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM số 1/2001.

Ngô Minh Thụy, Hà Thúc Viên, Lê Mộng Triết (2009). Vai trò của cải cách chính sách đất đai đối với sinh kế và môi trường nông thôn. Lê Văn An, Hồ Đắc Hoàng (Chủ biên): Thị trường, Quản lý tài nguyên và Dịch bệnh vùng cao Việt Nam, Tập 2.Nhà Xuất bản Thuận Hóa, trang 152 - 181.

Ngô Minh Thụy (2011). Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý quy hoạch vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hạt điều tỉnh Bình Phước. Hộ thảo GIS toàn quốc năm 2011. Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 244 - 253.

·   

 

Số lần xem trang : 6749
Nhập ngày : 05-08-2010
Điều chỉnh lần cuối : 11-05-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Điểm thi môn Đăng ký và Thống kê đất đai - Nhóm 1 - Tổ 002(02-08-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 1 - Thứ Tư(22-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 5 - Thứ Sáu(13-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 1 - Thứ Hai(10-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 8 - Thứ Tư(09-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 2 - Thứ Sáu(05-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 4 - Thứ Hai(04-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 3 - Thứ Sáu(03-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 3 - Thứ Hai(03-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 2 - Thứ Hai(03-06-2014)

Trang kế tiếp ... 1

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007