CHÀO MỪNG QÚY VỊ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA BÙI ĐẠI NGHĨA

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 537
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  DIEM THI MON XSTK CAC LOP HOC KY I(10-11)- NGAY 7/12/2010(BẤM VÀO ĐÂY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo điểm XSTK

Trong các file điểm này: Nhóm 1  data/dainghia/nhom1.xls,  nhóm 5 data/dainghia/nhom 5.xls , nhóm 15 data/dainghia/nhom15.xls    số thứ tự là số trong danh sách điểm giữa kỳ đã thông báo(các bạn cần đối chiếu để biết số thứ tự của mình),cột thứ nhất là điểm giữa kỳ(đã biết) , cột 2 là điểm thi,cột 3 là điểm tổng hợp.Để tiện theo dõi kết quả tôi cung cấp cho các bạn ĐÁP ÁN data/dainghia/DAXS.doc.Đây là file điểm sơ bộ,ĐIỂM CHÍNH THỨC  là bảng điểm có chữ ký các bạn dưới đây.Các bạn phải kiểm tra giữa bang điểm sơ bộ và bang điểm chính thức nếu không có sự trùng khớp phải báo giải quyết trước ngày 10/12.Sau thời gian trên MỌI KHIẾU NẠI sẽ không được giải quyết.

 ĐIỂM CHÍNH THỨC

NHÓM 1 data/dainghia/1n1(1).doc     data/dainghia/1n2.doc    data/dainghia/1n3.doc  data/dainghia/1n4.docdata/dainghia/1n5.doc  data/dainghia/1n6.doc

data/dainghia/1n7.doc  data/dainghia/1n8.doc   data/dainghia/1N9.doc  data/dainghia/1N9(1).doc  data/dainghia/1N10.doc data/dainghia/1N11.doc

NHÓM 5 data/dainghia/5NH1.doc data/dainghia/5NH2.doc  data/dainghia/5NH3.doc  data/dainghia/5NH4(2).doc data/dainghia/5NH5.doc 

data/dainghia/5NH6(1).doc data/dainghia/5NH7.doc data/dainghia/5NH8.doc data/dainghia/5NH9.doc data/dainghia/5NH10.doc data/dainghia/5NH11.doc data/dainghia/5NH12.doc

NHÓM 15 data/dainghia/15NH1.doc  data/dainghia/15NH2.doc data/dainghia/15NH3.doc data/dainghia/15NH4.doc data/dainghia/15NH5.doc

data/dainghia/15NH6.doc data/dainghia/15NH7.doc data/dainghia/15NH8.doc data/dainghia/15NH9.doc data/dainghia/15NH10.doc data/dainghia/15NH11.doc  data/dainghia/15NH12.doc

ĐIỂM GIỮA KỲ CÁC MÔN HỌC KỲ 1(10-11)

MON XSTK

NHOM 5data/dainghia/5N1.doc

data/dainghia/5n2.doc

data/dainghia/5n3.doc

data/dainghia/5n4.doc

data/dainghia/5n5.doc

NHOM I

data/dainghia/1N2.doc

data/dainghia/1n1.doc

 data/dainghia/1N3.doc

data/dainghia/1N4(1).doc

data/dainghia/1N5(1).doc

NHOM 15 data/dainghia/15N1.doc        data/dainghia/15N2.doc       data/dainghia/15N3(1).doc  data/dainghia/15n4(1).doc data/dainghia/15N5.doc

DIEM TOAN C1     data/dainghia/KE1.doc     data/dainghia/KE2.doc  data/dainghia/KE3.doc  data/dainghia/KE4.doc   data/dainghia/KE5.doc

data/dainghia/KE6.doc  data/dainghia/KE 7.doc

TOAN B1

DH10VT data/dainghia/VT.doc

DH10BQ  data/dainghia/BQ1(1).doc    data/dainghia/BQ2.doc  data/dainghia/BQ3.doc

 TOAN A2

LOP DH10CD  data/dainghia/CD1.doc    data/dainghia/CD2.doc

DH10CB    data/dainghia/CB.doc

DH10GE+GI data/dainghia/GE1.doc  data/dainghia/GE2(1).doc  data/dainghia/GE2(2).doc

TOAN C2

LOP DH10KN data/dainghia/KN1.doc   data/dainghia/KN2.doc

DH10KT +PT  data/dainghia/KTDC.doc  data/dainghia/KT2(1).doc

DH10KM  data/dainghia/KM1.doc   data/dainghia/KM2.doc    data/dainghia/KM3.doc

DH10KM 

 

Số lần xem trang : 1425
Nhập ngày : 23-11-2010
Điều chỉnh lần cuối : 20-11-2011

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  ĐIỂM THI VA ĐIỂM GIỮA KỲ HOC KỲ 2 NĂM 11-12(21/4/12)CẬP NHẬT ĐIỂM THI NGÀY 30/4/12(21-04-2012)

  ĐIỂM THI VÀ TỔNG HỢP DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM 11-12(CẬP NHẬT 20-12-2011)(21-11-2011)

  ĐIỂM TỔNG HỢP TOÁN A2(20-12-2010)

  THÔNG BÁO ĐIỂM THI VÀ ĐIỂM TỔNG HỢP TOÁN C2+B1(17/12/10)(07-12-2010)

**** Họ tên:Bùi Đại Nghĩa Đc: Email: dainghia2008@hcmuaf.edu.vn ****

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007