Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 421
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  CÔNG NGHỆ SINH THÁI

 

CÔNG NGHỆ SINH THÁI

           Môn Công nghệ sinh thái là môn học bắt buộc dùng cho SV ngành QLMT và DLST. Môn học giúp sinh viên nắm bắt được các quy luật và quá trình chuyển hóa vật chất trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Những ứng dụng cơ bản của hệ sinh thái trong tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý môi trường, xử lý chất thải công nghiệp và nông nghiệp.

            Môn học làm rõ tầm quan trọng của các chu trình sinh địa hóa trong chuyển hóa vật chất, năng lượng và ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của hệ sinh thái trong môi trường tự nhiên và nhân tạo, sự tái tạo và cung cấp năng lượng bằng/từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập trong môn học này.

Đề cương chi tiết môn học tại đây

Slide các bài giảng

Chương 1, Chương 2 (Phần 1, Phần 2), Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6

Bản in đen trắng (Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6)

Vai trò đất ngập nước tự nhiên và nhân tạo

Giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh thái

 

 

THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI

HAI LỚP CÔNG NGHỆ SINH THÁI HỌC VÀO NGÀY CHỦ NHẬT TỰ CHIA NHÓM VÀ GỞI VỀ DANH SÁCH VÀ THỜI THỰC HÀNH VỀ CHO CBGD TRƯỚC NGÀY 10/3/2011

TRONG DANH SÁCH THỰC HÀNH CÁC NHÓM CÓ THỂ CHỌN THỜI GIAN THÍCH HỢP ĐỂ THỰC HÀNH

NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC BÀI THỰC HÀNH TẠI ĐÂY

 

NHỮNG CHUYÊN ĐỀ TIÊU BIỂU

Ứng dụng công nghệ sinh thái trong phục hồi tài nguyên đất

Công nghệ sinh thái và năng lượng

Công nghệ sinh thái và Bãi chôn lấp

 

 

 

Số lần xem trang : 6612
Nhập ngày : 26-12-2010
Điều chỉnh lần cuối : 02-11-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007