Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 44
Toàn hệ thống 418
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi lập trình cơ bản lớp DH08TD

hoten Diem
07138005_truong viet duc 10
07138029_trankhanhhung 8
08119001_cao van hoa 10
08138001_Cao Tran Ngoc Bao 10
08138003_LE Dinh Danh 8
08138004_trantheduc 9
08138006_LATRUONGKHANG 6
08138010_PHUN TIEN PHAT 4
08138012_LeTanPhuc 10
08138014_nguyen danh thuy 7
08138047_nguyenchienthang 10
08138050_phan xuan hai 10
09137014 thanh 2
09153006_vuong hoang 7
09153034_TranSyTung 10
09153044- pham huu cuong 10
08138030_dochibach 10
071380009_Tran Hoai Nam 1
08137033_nguyenthihangan 8
07138030_tran quang khai 2
08118001_nguyen duc bao 1
08119011_nguyenthidieu 8
08138005_giangthanhhoang 10
08138007_ngodacloi 9
08138008_chau hoang minh 10
08138009_NguyenThanhNam 10
08138013_TRAN VAN THANG 10
08138015_TRUONGVANTRUNG 10
08138016_TRAN VAN VINH 6
08138017_nguyenvanvuong 7
08138018_VUTHEANH 10
08138023_TRAN HUU NGHI 2
08138024_DoAnhNgoc 6
08138025_caominhnhat 10
08138026_NGUYENMANHTHI 8
08138027_nguyenletrung 0
08138028_TrinhNgocTrung 8.5
08138029_HuynhNgocTuan 8
08138033_LEKONGCHI 8
08138034_pham van dien 10
08138039_LETRUNGHIEU 8
08138046_NGO VIET PHU 7
08138048_NGUYENTANTIEN 10
08138049_nguyenthanhtung 7
08138055_Tran Cong Tai 10
08138059_phannguyenbichtram 10
08138067_tranthanhhai 2
08138070-tranchithong 10
08154012_PhamVanLam 10
08154030_TRAN VAN THANH 10
08154059_lethanhtung 10
09137039_TranLiemHongNguyen 10
09138028_NGUYEN MANH HOAN 10
09138034_Huynh Tan Lap 10
09153018_DUONGNGUYENHOAIPHONG 8
08138056_Truong Quang Tho 10
07150194. BUI QUOC TUAN 10

Số lần xem trang : 1953
Nhập ngày : 17-01-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007