Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 1193
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Định hình ý tưởng, gặp giáo viên hướng dẫn thảo luận về việc làm đề tài nghiên cứu khoa học

2. Viết phiếu đăng ký (mẫu) và viết thuyết minh (mẫu)

3. Nộp phiếu đăng ký và thuyết minh cho Ban chủ nhiệm Khoa (thông qua giáo viên hướng dẫn)

4. Hội đồng Khoa học Khoa xết duyệt, tổng hợp gởi về Phòng Quản lý NCKH của Trường

5. Phòng QLNCKH Trường thành lập hội đồng xét duyệt và thông báo đến toàn bộ đề tài được xét duyệt và đồng ý thông qua (nếu có chỉnh sửa cũng làm trong giai đoạn này).

6. Nhận kinh phí để làm đề tài. Việc nhận và phân bổ kinh phí do GVHD thực hiện

7. Sinh viên nhận kinh phí từ GVHD và bắt đầu thực hiện đề tài nghiên cứu

9. Báo cáo kết quả nghiên cứu sau khi hoàn tất đề tài trước Hội Đồng. (Hướng dẫn viết báo cáo)

10. Hoàn ứng kinh phí đề tài (Giáo viên hướng dẫn thực hiện)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA MT - TN

 

Số lần xem trang : 1562
Nhập ngày : 19-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Đất ngập nước(06-03-2009)

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007