Nguyễn Hữu Trí - 523 - Bộ môn Sinh học

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 1631
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài giảng Động vật học và phân loại động vật

 Chương 1. Giới thiệu về giới động vật và tổ chức cơ thể động vật

1.1. Cấu trúc chung của cơ thể sống

1.2. Vị trí của giới động vật trong sinh giới

1.3. Hệ thống phân loại động vật

1.4. Các loại mô động vật

1.5. Các hệ cơ quan trong cơ thể động vật

Chương 2. Hệ thần kinh

2.1. Sự tiến hóa của hệ thần kinh

2.2. Cấu trúc của hệ thần kinh ở động vật có xương sống

Chương 3. Hệ thụ cảm

3.1 Khái niệm hệ thụ cảm

3.2. Các giác quan đặc biệt

Chương 4. Hệ nội tiết

4.1. Khái quát hệ nội tiết

         4.2. Các tuyến nội tiết chính ở người

Chương 5. Hệ tuần hoàn

5.1. Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn

5.2. Các loại hệ tuần hoàn

5.3. Hệ tuần hoàn ở người

Chương 6. Hệ hô hấp

6.1. Khái quát hệ hô hấp

6.2. Các hình thức hô hấp

6.3. Hệ hô hấp ở người

Chương 7. Hệ tiêu hóa

7.1. Khái quát hệ tiêu hóa

7.2. Các phương thức dinh dưỡng

7.3. Hệ tiêu hóa ở người

 Chương 8. Hệ bài tiết

8.1. Khái quát hệ bài tiết

8.2. Các dạng thận

8.3. Hệ tiết niệu ở động vật có vú

Chương 9. Hệ sinh dục

9.1. Các hình thức sinh sản ở động vật

9.2. Hệ sinh dục nam

9.3. Hệ sinh dục nữ

Chương 10. Động vật không có xương sống

10.1. Các ngành động vật nguyên sinh (Protozoa)

10.2. Ngành Thân lỗ (Porifera)

10.3. Ngành Ruột khoang (Coelenterata)

10.4. Ngành giun dẹp (Plathelminthes)

10.5. Ngành giun tròn (Nematoda) 

10.6. Ngành Thân mềm (Mollusca)

10.7. Ngành Giun đốt (Annelida)

10.8. Ngành Chân khớp (Arthropoda)

10.9. Ngành Da gai (Echinodermata)

Chương 11. Động vật có xương sống

Ngành Dây sống (Chordata)  

11.1. Phân ngành Sống đuôi (Urochordata)

11.2. Phân ngành Sống đầu (Cephalochordata)

11.3. Phân ngành Động vật có xương sống (Vertebrata)

11.3.1. Lớp Cá

11.3.2. Lớp Lưỡng cư (Amphibia)

11.3.3. Lớp Bò sát (Reptilia)

11.3.4. Lớp Chim (Aves)

11.3.5. Lớp Thú (Mammalia)

 

Danh sách các nhóm làm seminar

Điểm giữa kỳ môn Động vật và Phân loại động vật. Password mở file là e-mail của thầy.

T5-DV-PLDV-RD105-4562TC

Số lần xem trang : 4367
Nhập ngày : 07-10-2011
Điều chỉnh lần cuối : 06-05-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  ĐỘNG VẬT HỌC & PHÂN LOẠI ĐỘNG VẬT

Họ tên: Nguyễn Hữu Trí Đc: Email: nhtri(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007