Trang Cá Nhân: Nguyễn Đức Thành

ĐHNL TP.HCM | Khoa QLĐĐ&TTBĐS | Trang nhất | Lập Dự Án | | Quản Trị Dự Án | | Môi Giới BĐS |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 476
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

XÃ HỘI HỌC

Trắc nghiệm

Quizlet-Test I

Quizlet-Cards I

____________

Trang Facebook

_____________

Tài Liệu Học Tập

Môi Giới BĐS

Hình ảnh

Điểm thi

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Những câu hỏi quan trọng nhân viên an ninh Israel sẽ hỏi bạn ở sân bay

SOME IMPORTANT QUESTIONS AT THE AIRPORT
(Những câu hỏi quan trọng ở sân bay)

Chú ý: Phần trả lời của những câu hỏi này chỉ là gợi ý, các bạn phải trả lời theo đúng với sự thật liên quan đến cá nhân mình.

1.     Where are you from? Which country are you from?

(Em đến từ quốc gia nào?)

      I’m from Viet Nam.

2.     Are you a student? (Em là sinh viên?)

Yes, I’m a student.

3.     Where do you study? (Em là sinh viên trường nào?)

I study at Nong Lam university (University of Agriculture and Forestry)- Ho Chi Minh City

4.     Are they your friends? (Họ là bạn của em (các em đi cung nhóm?)

Yes, we are in group.

5.     Why do you come to Israel? What is your purpose? (Tại sao bạn đến Israel? Mục đích mình đến Isreal?)

We are students and we come to Israel to study about High Techonology of Agriculture. (Chúng tôi là sinh viên và đến Israel để học tập nghiên cứu và thực tế về nên nông nghiệp công nghệ cao của Israel)

6.     What is the internship program? (Chương trình thực tập này là gì?)

This is program for student studying and working (practice) on the farm (Greenhouse and Nethouse). It belong to the AICAT – ARAVA International Center of Agricultural Traning (or AGROSTUDIES – The International Center for Agricultural Studies) in Israel. Là chương trình cho sinh viên học tập và thực tế trên nhà lưới nhà kính. Thuộc trung tâm đáo tạo quốc tế về Nông nghiệp ở Israel – (ARAVA / AGROSTUDIES)

7.     Why do you know about the internship program in Israel? (Tại sao bạn biết được về chương trình thực tập này?) 

I know about this program via my university and the student they joined last year.
(Tôi được biết thông qua giới thiệu từ trường học của mình và các thực tập sinh đã tham gia những năm trước)

8.     Who supports finance for your internship program? Which organization supports finance during the time you are staying in Israel? ( Cơ quan, tổ chức nào hỗ trợ tài chính cho chương trình thực tập cũng như thời gian bạn ở Israel?)

AICAT - ARAVA International Center of Agricultural Traning

AGROSTUDIES – The International Center for Agricultural Studies in Israel.

9.     Why do you want to participate in the Internship program? ( Tại sao bạn muốn tham gia chương trình thực tập này?)

Because Im study about Agriculture and Israel is one of the country have Agricultural development on the world. The International Agriculture. I want to learn the way they do the method and also everything about that.
(Vì chuyên môn về nông nghiệp và Israel là một trong số các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới. Tôi muốn học về phương pháp họ thực hiện về nhiều thứ trong lĩnh vực của mình)

10. How long does the internship program take? 11 months

11.Do you come back/ return to Vietnam after finishing the internship program in Israel? (bạn sẽ quay về VN sau khi hoàn thành chương trình thực tập ở Israel?)
Yes, I do

12.What do you have in your luggage? (Trong hành lý bạn có gì) I have.... (kể ra một số thứ mà mình có, ví dụ cooker, clothes, ...)

13.Did you pack your bag/suitcase by yourself?. (Bạn tự đóng gói hành lý của mình?)

Yes, I do

14.Do you have anything to declare? Nothing

15.Where do you want to go? (bạn muốn đi đến đâu?)

The Airport  in Tel Aviv – Israel (Bengurion Airport)

     I want go to Israel

16.Why do you want to go to Israel? (tại sao bạn muốn đến Israel?)

Because I studying in Agriculture and I have a intership about Agricultural high techonology in Israel during 11 month. (Bởi vì tôi học về nông nghiệp và tôi có kỳ thực tế về nền nông nghiệp công nghệ cao tại Israel trong thời gian 11 tháng)

17.How long will you study in Israel?

11 months

18. What do you study? (bạn sẽ học gì?)

     About High Techonology of Agriculture. (Nền Nông nghiệp công nghệ cao)

19. How long did you study in your university?

4 years

20. Who do you know in Israel? (Bạn biết ai ở Isarel không?)

     I don’t know anyone in Isarel.

21. Do you know any one else in Israel? (Bạn biết ai khác ở Israel không?)

22. When did you decide enjoy this program? (khi nào bạn quyết định bước vào chương trình chương trình thực tập của mình)

     In this month.

23. Do you know any one in your group? (bạn biết bất cứ ai trong nhóm của bạn?)
   
I know all them, we are friend. (chúng tôi biết nhau vì tất cả chúng tôi là bạn)

24. Why do you know them? (tại sao họ biết bạn?)

     Because we study together in the university and we have the same intership.
     (bởi vì chúng tôi cùng học ở trường Đại Học và cùng chung khóa thực tập này)

25. Who did pack your baggage? (Ai đóng gói hành lý của bạn)

I packed my baggage.

26. Do you bring weapon in your baggage? (bạn có mang vũ khí trong hành lý của mình?)

No, I don’t

27. What is your baggage? (Hành lý của bạn là gì?)

     Just only my clothes and stuff for my intership. (Chỉ quần áo củ tôi và vài thứ lặt vặt khác cho kỳ thực tập)

28. Did you go on abroad last time? (bạn từng ra nước ngoài chưa?)

 No, I didn’t

29. What do you know about Israel country? (Bạn biết gì về quốc gia Israel?)
     Most of thing I know about your country maybe about your history. History of the Jew. The Religion. (The area of three religion on the world: Islam, The Jewish, and Christianity) And today I know about your country is about science and techonology. Although the Israel is not large and located in Middleast, Israel have a lot of thing outstanding. ( Hầu hết những điều tôi biết về Israel là về lịch sử của bạn, về lịch sử của người Do Thái. Và về tôn giáo, là nơi xuất hiện 3 nền tôn giáo lớn trên thế giới: Hồi Giáo, Do Thái Giáo, và Thiên Chúa Giáo.

Ngày nay tôi biết về Israel là về khoa học và công nghệ, mặc dù Israel không lớn ở khu vực Trung Đông nhưng rất nhiều điều (thành tựu) nổi bật nơi này) 

 
 

Nở nụ cười (^_^) Goobye staff of the airport. Tạm biệt nhân viên của phi trường.

 
 
 
 
                                              
 

Số lần xem trang : 3390
Nhập ngày : 21-08-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Xem biểu diễn nhạc miễn phí tại Nhạc viện TP. HCM ngày 4/11/2012(02-11-2012)

  Học bổng vừa học vừa làm tại một số trường đại học tại Mỹ(19-10-2012)

  Khu Nông nghiệp công nghệ cao tuyển sinh viên chuyên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật(18-09-2012)

  Công ty CP Nông Nghiệo U&I, Khu Nông Ngiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao An Thái tuyển dụng học viên đã tốt nghiệp của chương trình(31-08-2012)

  Tài liệu học tập (29-08-2012)

  Giới thiệu sơ lược về I-xra-en(21-08-2012)

  Một số điều cần lưu ý trước khi lên đường(21-08-2012)

  Các quy định khi đi máy bay của Vietnam Airlines(21-08-2012)

  Israel kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt(21-08-2012)

  Thủ Tục Đi Máy Bay - Hành lý ký gửi - Những quy định(21-08-2012)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: Nguyễn Đức Thành. Đc: Email: ndthanh (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007