TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 25
Toàn hệ thống 965
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113 - 3TC)

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
SỨC BỀN VẬT LIỆU
 
 
  1. Thông tin về giảng viên:
  Họ tên:                   TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
-          Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ.
-          Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí-Công nghệ - Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM.
-          Điện thoại: (08)37240020 – 0933459303. Email: tqtruong@hcmuaf.edu.vn                       
 
  1. Thông tin chung về môn học
-          Tên môn học:              Sức bền vật liệu
-          Mã môn học:               207113
-          Số tín chỉ:                    3
-          Môn học:                     ¤ Bắt buộc                 ¡ Lựa chọn
-          Các môn học tiên quyết:         Cơ học lý thuyết
-          Các môn học kế tiếp:              Chi tiết máy
-          Các yêu cầu đối với môn học: nắm vững lý thuyết, giải được các bài tập.
-          Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:          45 tiết
+ Tự học:                                 135 tiết
-          Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Cơ khí-Công nghệ - Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM.
 
  1. Mục tiêu của môn học
-          Đưa ra các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và ổn định của các bộ phận công trình hay các chi tiết máy.
-          Làm cơ sở trực tiếp học tập các môn cơ sở khác của các ngành kỹ thuật.
 
  1. Tóm tắt nội dung môn học
-          Nghiên cứu các hình thức biến dạng cơ bản của thanh: kéo nén đúng tâm, xoắn, uốn.
-          Tính toán các dạng chịu lực phức tạp bằng phương pháp cộng tác dụng.
-          Tính toán độ bền, độ cứng cho thanh, hệ thanh, khung - chịu tác dụng của tải trọng động.
-          Tính toán ổn định cho thanh thẳng chịu nén đúng tâm.
 
  1. Nội dung chi tiết môn học
 
1.      Những khái niệm cơ bản
            Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học
            Tính đàn hồi của vật liệu
            Các giả thuyết đối với vật liệu
            Các loại biến dạng
            Nội lực – Phương pháp xác định
 
2.      Kéo nén đúng tâm
            Lực dọc - Biểu đồ lực dọc
            Ứng suất khi kéo nén
            Biến dạng khi kéo nén
            Ứng suất trên mặt cắt ngang
            Đặc trưng cơ học của vật liệu
            Ứng suất cho phép – Hệ số an toàn – Ba dạng bài toán
            Bài toán siêu tĩnh
 
3.      Trạng thái ứng suất và lý thuyết bền
            Khái niệm trạng thái ứng suất tại một điểm
            Nghiên cứu trạng thái ứng suất phẳng bằng giải tích
            Định luật Húc tổng quát
            Lý thuyết bền
 
4.      Đặc trưng hình học của mặt cắt
            Mô men tĩnh và mô men quán tính
            Công thức chuyển trục của mô men quán tính
 
5.      Uốn ngang phẳng của thanh thẳng
            Khái niệm chung
            Nội lực khi uốn phẳng
            Biểu đồ nội lực
            Uốn thuần tuý phẳng
            Uốn ngang phẳng
            Chuyển vị của dần khi uốn
 
6.      Xoắn thuần tuý của thanh thẳng
            Khái niệm chung
            Ứng suất trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn - Điều kiện bền
            Biến dạng của thanh khi xoắn - Điều kiện cứng
            Xoắn thuần tuý thanh có mặt cắt ngang chữ nhật
            Bài toán siêu tĩnh
 
7.      Thanh chịu lực phức tạp
            Khái niệm chung
            Uốn xiên
            Uốn và kéo nén đồng thời
            Uốn và xoắn đồng thời
            Trường hợp chịu lực tổng quát
 
8.      Tính chuyển vị theo phương pháp năng lượng
            Nguyên lý di chuyển khả dĩ
            Công thức Mo để xác định chuyển vị
            Phương pháp nhân biểu đồ của Vê-rê-sa-ghin
 
9.      Ổn định
            Khái niệm
            Bài toán Ơ-le
            Ứng suất tới hạn - Giới hạn áp dụng công tức Ơ-le
            Phương pháp thực hành để tính thanh chịu nén
            Vật liệu và hình dáng hợp lý
 
10. Tải trọng động
                  Khái niệm chung
                  Tính thanh chuyển động thẳng đứng có gia tốc
                  Dao động hệ đàn hồi một bật tự do
                  Va chạm của hệ một bậc tự do       
  1. Học liệu:
 
1)      Đỗ Hữu Toàn – Sức bền vật liệu – ĐH Nông Lâm Tp.HCM – 1995
2)    Nguyễn Hồng Phong, Trương Quang Trường, Nguyễn Hải Đăng - Hướng dẫn và giải mẫu Bài tập Sức bền vật liệu Tập 1 - NXB KHKT - 2013
3)      Đỗ Hữu Toàn – Bài tập sức bền vật liệu – ĐH Nông Lâm Tp.HCM – 1995
4)      Bùi Trọng Lựu (chủ biên) – Sức bền vật liệu – Tập I và II – NXB Đại học và THCN – Hà Nội – 1973
5)      Vũ Đình Lai (chủ biên) – Bài tập sức bền vật liệu – NXB Đại học và THCN – Hà Nội – 1976
6)      Miro. Liubov I.N. – Bài tập sức bền vật liệu – NXB Mir-Moskva – NXB Đại học và THCN – 1979
 
  1. Hình thức tổ chức dạy học
* Lịch trình chung:                                                                                                         Đơn vị: tiết

Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Tổng
Lên lớp
Tự học tự nghiên cứu
Lý thuyết
Bài tập
Chương: 1 + 2
6
3
27
36
Chương: 3 + 4 + 5
9
3
36
48
Chương: 6 + 7 + 8
9
6*
45
60
Chương: 9 + 10
6
3
27
36

 
  1. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Nắm vững lý thuyết để giải được các bài tập.
 
  1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học
-          Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số 0,2)
-          Thi kết thúc môn học: (trọng số 0,8)
 
 
Giảng viên                         Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                               Thủ trưởng đơn vị đào tạo
 
 

Số lần xem trang : 5653
Nhập ngày : 05-01-2013
Điều chỉnh lần cuối : 24-08-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Đề cương môn học và Đề cương ôn tập SBVL

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007