******TRẦN ĐẮC PHI HÙNG******

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 670
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  BÀI GIẢNG C Ơ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 1 _24_09_2016

- Bài giảng.

- Bài tập.

* Thông báo: Đến buổi học kế tiếp, các bạn in phần bài tập để làm bài trên lớp.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

Số lần xem trang : 3148
Nhập ngày : 16-03-2013
Điều chỉnh lần cuối : 25-09-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  BÀI GIẢNG CSDL

  Mã tham gia classroom(25-09-2016)

  BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 2_24_09_2016(23-10-2013)

  BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 4 _24_09_2016(06-05-2013)

  BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 3 _24_09_2016(13-04-2013)

  BÀI GIẢNG C Ơ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 2 _24_09_2016(28-03-2013)

Họ tên: TRẦN ĐẮC PHI HÙNG

Phone: 0983 823 709

Email: thanhcong_ph@yahoo.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007