TRẦN ĐÌNH LÝ

Trang chủ NLU | NLS | Trang nhất | Sơ đồ trang | Help | Sơ đồ trường | Email - Wifi | Xem điểm | Học tập |Website Giảng viên|

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 49
Toàn hệ thống 540
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

 

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

 Nhằm giúp thí sinh khỏi sai sót trong khi làm hồ sơ, ảnh hưởng quyền lợi dự thi đại học, cao đẳng năm 2013, NLS  hướng dẫn thí sinh cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2013 như sau:

 HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM


            Nhằm giúp thí sinh khỏi sai sót trong khi làm hồ sơ, ảnh hưởng quyền lợi dự thi đại học, cao đẳng năm 2013, NLS  (nguồn: Nguyễn Quốc Cường, moet) hướng dẫn thí sinh cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2013 như sau:

 

+ Hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2013 gồm:

- Một túi đựng hồ sơ: Mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ đăng ký dự thi (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT).

- Phiếu số 1: Mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau gồm các thông tin về tên và ký hiệu các trường đại học, cao đẳng.

- Phiếu số 2: Mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi.


+ Tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng, cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này)            

 

2. Trường đăng ký dự thi

Tên trường:   ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

NLS

A/ D1

D340101

 

Ký hiệu trường

Khối thi

Mã ngành

Tên ngành: Quản trị kinh doanh    Chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Thương mại

Lưu ý:

• Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học  tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thì Mục 3 để trống.

• Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 (tên trường có tổ chức thi) - không ghi mã ngành, phải ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D340101 của Trường ĐHDL Văn Lang. Thí sinh có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi - ví dụ: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Khi đó:

- Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: NLS, khối thi: A/D1, không ghi mã ngành.

- Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có nguyện vọng theo học.

- Khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau.

3. Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

Tên trường có nguyện vọng học:   

DVL

A

D340101

ĐHDL VĂN LANG

Ký hiệu trường

Khối thi

Mã ngành

Tên ngành: Quản trị kinh doanh                    Chuyên ngành:

Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng vào học trường ĐH  Văn Lang, dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D340101. Thí sinh có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ chọn trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, thí sinh sẽ ghi mục 2:

 

Tên trường: Đại học Nông Lâm  TP.HCM

NLS

A/D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu trường

Khối thi

Mã ngành

Theo đó, mục 3 thí sinh viết:

Tên trường: Đại học Văn Lang

DVL

A

 

D

  3

  4

  0

  1

  0

 1

 

Ký hiệu trường

Khối thi

Mã ngành

Tên ngành : Quản trị kinh doanh                  Chuyên ngành :

(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).

 

 

4. Thí sinh dự thi liên thông đánh dấu “X” vào ô bên phải:

 

5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

0

NGUYỄN TRẦN ĐÌNH THIÊN                                Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

1

6

1

1

2

1

9

5


6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                               

Ngày         

Tháng

Năm

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 


7. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP) Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM


8. Dân tộc (Ghi bằng chữ): Kinh


9. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô.                

 

 

Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. (Các đối tượng được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 )

10. Hộ khẩu thường trú                      

02

18

Mã tỉnh

Mã huyện

 (số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):       

14 đường 09, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM                                               

 (Thí sinh xem trong phần cuối cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013)


11. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)

Năm lớp 10:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0 2

056

Năm lớp 11:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0 2

056

Năm lớp 12:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0 2

056

 

 

Mã tỉnh

Mã trường


12. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

2

0

1

3


13. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương                   

(ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)

14. Tốt nghiệp TCCN, CĐN, CĐ ( đối với thí sinh thi liên thông)

 

 

 

 

 

Tên trường:………………………………Năm tốt nghiệp:

5

6


15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT:  THPT Gia Định,          Mã đơn vị ĐKDT         


16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải

Phòng thì ghi H vào ô (nếu không thì để trống ).

 

 

 

0

2

3

4

5

1

8

6

9


17. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)      


18. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào? Nguyễn Trần Đình Thiên, 14 đường 9, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: 08.38295xxx – 0914270xxx

- Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.


+ Hồ sơ hoàn tất gồm:

• Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).

• 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.

• Hai phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 16).

• Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).

• Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.

  

 

Ban Thư ký

HĐTS Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Số lần xem trang : 1050
Nhập ngày : 01-04-2013
Điều chỉnh lần cuối : 06-04-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  hinh banner(08-04-2015)

  Thông tin tư vấn nguyện vọng bổ sung(08-08-2013)

  Quản trị Marketing(06-03-2013)

  Trang Tư vấn trực tuyến Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2013(01-03-2013)

  Lịch thi và ngày, giờ thi ĐH - CĐ năm 2013(01-03-2013)

  Chỉ còn 50 ngày để cứu thế giới!(20-10-2009)

  3 lời khuyên khi chọn ngành(09-04-2008)

  Thong tin ve hoi thao dao tao theo nhu cau xa hoi(08-04-2008)

Website TS. Trần Đình Lý
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Địa chỉ: Nhà Thiên Lý- Đại học Nông Lâm TP.HCM
ĐT: 028-38966780 - Fax: 028-38960713
Email: tdinhly(a)hcmuaf.edu.vn -Website:http://http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=tdinhly

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007