CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông tin cá nhân

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:                     TRẦN HOÀI NAM

Năm sinh:                     14-08-1980

Giới tính:                      Nam

Tình trạng hôn nhân:  Đã lập gia đình

Địa chỉ: 53/6/20A – Đường 18 - Khu phố 5 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức TpHCM

Điện thoại :        0905.275.500                          email: hoainam@hcmuaf.edu.vn

 

2. Quá trình công tác

2007- nay:  Giảng viên khoa kinh tế trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

2004 – 2007: Thạc sĩ khoa học kinh tế chuyên ngành kinh tế nông nghiệp trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

1999 – 2004: Cử nhân kinh tế kỹ thuật trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

3. Giảng dạy

                                      +Môn 1:  Quản trị chuỗi cung ứng

                                      +Môn 2: Kinh tế vĩ mô

                                      + Môn 3: Kinh tế lượng

4. Công trình nghiên cứu

Trần Hoài Nam, Đỗ Minh Hoàng. Đo lường rủi ro trong sản xuất rau của nông hộ tại huyện đơn dương, tỉnh lâm đồng. Tạp chí Khoa học Yersin - Số 01/2016

Trần Hoài Nam, Trần Độc Lập, Lê Vũ, Đỗ Minh Hoàng, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Minh Tôn, 2016.  Đánh giá tiềm năng phát triển ngành chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM(đang thực hiện).

            Trần Độc Lập, Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Đỗ Minh Hoàng, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Minh Tôn, 2016.  Đánh giá tiềm năng phát triển ngành hàng cà phê tại tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập. Thành viên đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM(đang thực hiện)

            Nguyễn Văn Ngãi, Trần Minh Trí, Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Trần Đắc Dân, 2015. Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh ThuậnThành viên đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

            Nguyễn Văn Ngãi, Trần Minh Trí, Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Trần Đắc Dân, 2015. Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Thành viên đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

            Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng, Vai trò và nhận thức của hộ gia đình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Lập Hạ - huyện Củ Chi; Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp; Số 1/2015.

            Trần Hoài nam và Lê Vũ, Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp; Số 3/2014.

2007-2008: Cộng tác viên dự án: “Ảnh hưởng trồng lúa lai đến đời sống kinh tế xã hội: Trường hợp ở Việt Nam”. Viện Lúa Quốc tế tài trợ.

2006 – 2007: Đề  tài: “ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói của hộ gia đình tại Huyện Đắk Tô – Kon Tum”. Luận văn thạc sỹ.

 

 

                                                       Tp.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2016

                                                                                                             Người viết

                                                                                                      

 

                                                                                                             Trần Hoài Nam

                                                                          

Số lần xem trang : 4585
Nhập ngày : 11-04-2013
Điều chỉnh lần cuối : 27-12-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lý thuyết tài chính tiền tệ(Thnam)(26-06-2013)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007