CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi kinh tế vi mô(ThNam)

Các bạn xem điểm, nếu có thắc mắc về điểm thi  thì liên hệ với thầy trước ngày 06/07. Mọi thắc mắc sau ngày trên thầy không giải quyết.

Điểm thi môn kinh tế vi mô
 
 
 
 
 
STT
MSV
Tên sinh
viên
Mã lp
Nhóm
Đ1
Đ2
Đqt
Đthi
ĐTkết
31
12130003
Nguyn Quang
Anh
DH12DT
5
1
0.0
1.0
1
2.0
5
10122013
Đng Hng
ánh
DH10QT
1
1
2.5
3.5
4
7.5
17
11363115
Nguyn Th Ngc
Châu
CD11CA
1
1
2.5
3.5
2
5.5
43
12363006
Huỳnh Phúc
Đông
CD12CA
2
1
2.5
3.5
3
6.5
25
12124160
Nguyn Ngc v v
Đc
DH12QL
5
0
1.5
1.5
2.5
4.0
44
12363007
Vũ Th
Dung
CD12CA
8
0
0.0
0.0
1.5
1.5
49
12363166
Nguyn Th
Dung
CD12CA
8
1
0.0
1.0
0.5
1.5
45
12363021
Đinh Th M
Duyên
CD12CA
6
1
2.6
3.6
6
9.6
32
12155013
Lý Ngc
Hu
DH12KN
7
1
2.5
3.5
6
9.5
47
12363072
Vũ Th Lan
Hương
CD12CA
2
1
2.5
3.5
3.5
7.0
20
12116371
Phm Minh
Huy
DH12NT
6
0.5
0.0
0.5
1.5
2.0
13
11120007
Ka Să Ha
Khuy
DH11KT
8
1
2.2
3.2
2.5
5.7
10
10155012
Thch Th Tô
La
DH10KN
3
0.5
2.1
2.6
3.5
6.1
50
12363181
Phm Th Ly
La
CD12CA
2
1
0.0
1.0
1
2.0
21
12124043
Ngô Th Thùy
Linh
DH12QL
3
1
2.1
3.1
3.5
6.6
37
12155079
Trn Th Tho
Linh
DH12KN
7
1
2.5
3.5
3
6.5
52
12363286
Nguyn Th Hng
Loan
CD12CA
2
1
2.5
3.5
3.5
7.0
35
12155070
Nguyn Vũ Bo
Long
DH12KN
7
0.5
0.0
0.5
1
1.5
26
12124213
Dương Thành
Long
DH12QL
8
1
0.0
1.0
0.5
1.5
27
12124216
Nguyn Thành
Luân
DH12QL
8
0.5
0.0
0.5
1
1.5
12
10155045
Nguyn Th Minh
Nghĩa
DH10KN
3
1
2.1
3.1
2.5
5.6
33
12155019
Võ Trng
Nghĩa
DH12KN
7
1
2.5
3.5
2
5.5
1
7363124
Lê Đc
Nguyên
CD08CA
8
1
2.2
3.2
3
6.2
22
12124055
Phm Phước
Nhân
DH12QL
3
1
2.1
3.1
5
8.1
8
10124143
Lâm Quỳnh v v
Như
DH10QL
5
0
1.5
1.5
 
1.5
38
12155096
Phm Huỳnh v v
Như
DH12KN
 
 
 
 
1
1.0
34
12155055
Lê Th
Phòng
DH12KN
6
1
2.6
3.6
5.5
9.1
2
8168118
Nguyn Th Hà v v
Phương
CD08CA
6
0.5
2.6
3.1
5.5
8.6
9
10150065
Huỳnh Lê Uyên
Phương
DH10TM
5
1
2.1
3.1
4.5
7.6
18
12116100
Huỳnh Thanh
Phương
DH12NT
5
0
1.5
1.5
0
1.5
14
11143087
Mai Th
Phượng
DH11KM
4
1
2.5
3.5
4
7.5
28
12124266
Nguyn Th Bích v v
Phượng
DH12QL
4
0.5
1.6
2.1
1.5
3.6
11
10155020
Dương Nguyên
Sang
DH10KN
3
1
2.1
3.1
3
6.1
42
12155150
Bùi Hu
Tài
DH12KN
7
1
0.0
1.0
1
2.0
40
12155124
Nguyn Hà L
Tâm
DH12KN
7
1
2.5
3.5
2.5
6.0
6
10122146
Nguyn Th Thu
Tho
DH10QT
6
1
2.6
3.6
3.5
7.1
15
11143094
Phm Th Phương
Tho
DH11KM
4
1
2.5
3.5
3
6.5
29
12124296
Tăng Th Thanh
Thi
DH12QL
4
1
2.5
3.5
4.5
8.0
23
12124082
Trn Th Hoài
Thu
DH12QL
5
1
0.0
1.0
0.5
1.5
19
12116130
Bùi Th Bình
Thun
DH12NT
1
1
2.5
3.5
3.5
7.0
51
12363217
Trương ánh
Thùy
CD12CA
3
1
2.1
3.1
2.5
5.6
48
12363118
Bùi Th
Thy
CD12CA
1
1
2.5
3.5
2
5.5
30
12124312
Tng Th Thu
Tiên
DH12QL
6
1
2.6
3.6
3
6.6
24
12124093
Hà Nguyn Bích
Trâm
DH12QL
1
1
2.5
3.5
3
6.5
36
12155078
Nguyn Th Huyn
Trân
DH12KN
7
1
0.0
1.0
1.5
2.5
16
11143109
Nguyn Thái Hng
Trang
DH11KM
4
1
2.5
3.5
3
6.5
41
12155138
Dip Thùy
Trang
DH12KN
7
0.5
0.0
0.5
1
1.5
39
12155103
Dương Ngc Thùy
Trang
DH12KN
6
1
0.0
1.0
0
1.0
46
12363050
Huỳnh Th
Trí
CD12CA
2
1
2.5
3.5
2.5
6.0
3
9122156
Phan Tú
Uyên
DH09QT
1
 
 
0.0
 
0.0
7
10123226
Nguyn Th Thùy
Vân
DH10KE
5
1
2.1
3.1
4
7.1
 
 
nguyễn hoàng
Việt
 
 
 
 
 
0
0.0
4
9124122
Nguyn Văn v v
DH09QL
1
1
2.5
3.5
4
7.5

Đ 1: Điểm chuyên cần
Đ 2: Điểm bài tập
Điểm chuyên cần (40%)= Đ 1+Đ 2
Điểm Tkết = Điểm thi(60%) +Điềm Chuyên cần

Số lần xem trang : 405
Nhập ngày : 26-06-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KN(15-03-2017)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KN(15-03-2017)

  Kiến tập với lớp K35(14-09-2016)

  Bài tập 2(25-04-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007