Thống kê
Số lần xem
Đang xem 33
Toàn hệ thống 410
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Công cụ thống kê và báo cáo web

 Hội cựu sinh viên Khoa Kinh Tế

Bộ đếm Web miễn phí

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chuyên đề 2: thống kê tần suất và phần trăm đơn biến

 

 

Ở cuối chuyên đề 1, bạn đã được thách đố thực hiện bảng dưới đây ( vẫn dùng file data 1): 

Nhóm diện tích

Tần suất

(hộ)

Tỉ lệ

(%

Nhỏ hơn 2000m2

 

 

Từ 2000-5000m2

 

 

Từ 5000-10.000m2

 

 

Trên 10.000 m2

 

 

Tổng

 

 

 

Bạn thực hiện được không?

- Nếu được, hãy xem giải pháp của bạn có đơn giản hơn của tôi không?  Nếu cách của bạn hay hơn, vui lòng chia sẻ cho tôi  với.

- Nếu bạn chưa làm được, tôi có một giải pháp cho bạn.

 

Bước 1: chèn thêm 1 cột ngay sau cột “diện tích đất” và đặt tên là Nhóm DT.

Bước 2: dùng hàm IF để tạo giá trị cột mới này sao cho có 4 giá trị từ 1-4, mã hóa cho các nhóm như bảng trên

 Tại ô R2, dùng cú pháp:

=IF(Q2<2000;1;IF(Q2<5000;2;IF(Q2<10000;3;4))), sau đó Enter.

Bạn đã có giá trị ô R2. Sau đó, đặt con trỏ vào góc dưới bên phải đến khi con trỏ đổi thành dấu + màu đen thì nhấp đúp, và thế là bạn đã có giá trị của cả cột “Nhóm DT”

Bước 3: dùm hàm COUNTIF để đếm số tần suất xuất hiện của mỗi nhóm DT.

            Tại ô U12, dùng cú pháp

           =COUNTIF($R$2:$R$407;T12), Enter. (Lưu ý: cần cố định bằng F4 để chép công thức)

Bạn đã có giá trị ô U12. Sau đó, đặt con trỏ vào góc dưới bên phải đến khi con trỏ đổi thành dấu + màu đen thì nhấp đúp, và thế là bạn đã có giá trị của cả cột tần suất. Riêng ô tổng (U16) thì dùm hàm SUM hoặc cộng các ô trên.

 

Bước 4: Tính tỉ lệ phần trăm cho các ô từ V12:16

           Tại ô V12, dùng cú pháp

           =U12/$U$16*100, Enter. (Lưu ý: cần cố định bằng F4 để chép công thức)

Bạn đã có giá trị ô V12. Sau đó, đặt con trỏ vào góc dưới bên phải đến khi con trỏ đổi thành dấu + màu đen thì nhấp đúp, và thế là bạn đã có giá trị của cả cột tỉ lệ.

 

Bước 5: Chép bảng kết quả từ Excel qua Word, rồi sau đó viết rõ nhóm diện tích cho các mã số 1-4.

Như vậy là bạn đã thực hiện được các dạng thống kê đơn biến. Cũng khá đơn giản phải không?

 

Thông thường yêu cầu phân tích số liệu không chỉ đơn giản thế, mà đòi hỏi những bảng kết xuất phức tạp hơn.

 

Chẳng hạn, cũng từ file data 1, bạn được yêu cầu xác định các chỉ tiêu thống kê mô tả có phân theo các nhóm khác nhau như:

 

Chỉ tiêu

Diện tích đất (m2)

Miền Bắc

Miền Nam

Trung bình

 

 

Cao nhất

 

 

Thấp nhất

 

 

Độ lệch chuẩn

 

 

 Hay 

Nhóm diện tích

Miền Bắc

Miền Nam

Tần suất

(hộ)

Tỉ lệ

(%

Tần suất

(hộ)

Tỉ lệ

(%

Nhỏ hơn 2000m2

 

 

 

 

Từ 2000-5000m2

 

 

 

 

Từ 5000-10.000m2

 

 

 

 

Trên 10.000 m2

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Bạn làm thế nào? Nếu bạn muốn biết, hãy chờ xem chuyên đề 3

 

 

Số lần xem trang : 689
Nhập ngày : 03-07-2013
Điều chỉnh lần cuối : 04-08-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Sử dụng Excel trong phân tích số liệu

   Chuyên đề 1: Thống kê mô tả đơn biến(03-07-2013)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007