Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 635
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kinh tế lượng ứng dụng - Phòng học RD303 (Học kỳ II-2012.2013) - T.Trần Đức Luân

 

STT

Mã sinh viên

Tên sinh viên

Mã lớp

Điểm QT
(30%)

Điểm thi
(70%)

Tổng
(100%)

1

10120001

Khổng Thị Lan Anh

DH10KT

3.0

3.5

6.5

2

10120059

Rah Lan Ân

DH10KT

2.5

4.2

6.7

3

9120001

Nguyễn Xuân Bính

DH09KT

2.3

4.2

6.5

4

10143017

Lưu Thái Thanh Dũng

DH10KM

2.5

5.6

8.1

5

9120070

Phạm Nhất Duy

DH09KT

2.3

4.2

6.5

6

10143021

Phạm Văn Dương

DH10KM

2.5

4.9

7.4

7

10120008

Lê Tiến Đại

DH10KT

3.0

5.0

8.0

8

10120009

Nguyễn Văn Đạo

DH10KT

2.5

5.6

8.1

9

10120010

Phan Tấn Đạt

DH10KT

2.7

5.5

8.2

10

11171129

Trần Ngọc Đấu

DH11KS

2.3

5.7

8.0

11

10143024

Võ Thị Thu Hà

DH10KM

2.5

6.3

8.8

12

10120016

Trần Thị Thu Hằng

DH10KT

2.5

5.6

8.1

13

10143027

Dương Hoàng Hận

DH10KM

2.5

4.9

7.4

14

10120018

Võ Thị Kim Huyền

DH10KT

2.7

5.5

8.2

15

10120020

Nguyễn Thị Hường

DH10KT

2.7

5.5

8.2

16

10143035

Hoàng Văn Kiêm

DH10KM

2.5

5.6

8.1

17

11120035

Ngô Thị Lan

DH11KT

2.5

4.6

7.1

18

11143153

Ngô Hoài Linh

DH11KM

3.0

5.6

8.6

19

11120009

Phạm Quỳnh Loan

DH11KT

2.5

5.6

8.1

20

10120026

Trần Anh Long

DH10KT

2.5

6.3

8.8

21

10143047

Hoàng Trọng Nghĩa

DH10KM

2.5

4.9

7.4

22

10143048

Nguyễn Kim Ngọc

DH10KM

2.5

6.8

9.3

23

11120118

Đặng Hửu Nhơn

DH11KT

2.5

5.1

7.6

24

11171141

Lê Văn Phụng

DH11KS

2.3

4.9

7.2

25

11120040

Bùi Thị Thanh Phương

DH11KT

2.5

5.6

8.1

26

10120031

Nguyễn Thị Nhật Phương

DH10KT

2.7

6.3

9.0

27

10120032

Nguyễn Thị Trúc Phương

DH10KT

3.0

5.2

8.2

28

10120035

Trần Thị Sương

DH10KT

3.0

5.2

8.2

29

10120036

Lương Thị Thanh

DH10KT

3.0

5.2

8.2

30

10120037

Nguyễn Đăng Thành

DH10KT

2.5

6.3

8.8

31

10143068

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

DH10KM

2.5

6.7

9.2

32

10120038

Nguyễn Thị Phương Thảo

DH10KT

3.0

4.6

7.6

33

11120044

Lê Văn Thiết

DH11KT

2.5

4.9

7.4

34

10143075

Trần Thị Quý Thùy

DH10KM

2.5

6.0

8.5

35

10143084

Lê Thị Yên Trang

DH10KM

2.5

6.0

8.5

36

11120018

Võ Thị Thu Trang

DH11KT

2.5

3.5

6.0

37

10143086

Bùi Trần Khánh Trâm

DH10KM

2.5

6.3

8.8

38

10120056

Nguyễn Châu Quang Vinh

DH10KT

2.7

4.9

7.6

39

10120057

Lê Thị Uyên Vy

DH10KT

2.7

6.3

9.0

Số lần xem trang : 778
Nhập ngày : 06-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi các môn

  Điểm tổng kết môn Dự án Đầu tư - Học kỳ 3 (2012-2013)(21-08-2013)

  Điểm tổng kết môn Kinh tế lượng căn bản - Học kỳ 3 (2012-2013)(21-08-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD304 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(18-07-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD303 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(14-07-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học M03 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(14-07-2013)

  Kinh tế lượng căn bản - Phòng học RD104 - Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(12-07-2013)

  Nghiên cứu thị trường - Phòng học RD106 - Học kỳ II (2012-2013) - T. Trần Đức Luân(08-07-2013)

  Nghiên cứu thị trường - Phòng học RD101 - Học kỳ II (2012-2013) - T. Trần Đức Luân(08-07-2013)

  Dự án đầu tư - Phòng học RD323- Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(06-07-2013)

  Dự án đầu tư - Phòng học RD203- Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(06-07-2013)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007