Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 421
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nghiên cứu thị trường - Phòng học RD101 - Học kỳ II (2012-2013) - T. Trần Đức Luân

 

Bảng điểm theo đúng Mã sinh viên và Tên sinh viên (Cập nhật ngày 08.07.2013 - T.Luân)

STT

Mã sinh viên

Tên sinh viên

Mã lớp

P.Thi

TT thi

Điểm QT
(50%)

Điểm thi
(50%)

Tổng
(100%)

1

10121010

Nguyễn Phước Bản

DH10PT

TV101

2

2.6

4.0

6.6

2

10122021

Trương Thị Kim Chi

DH10QT

TV101

3

4.3

5.0

9.3

3

10150004

Huỳnh Đức Cường

DH10TM

TV101

4

4.1

4.0

8.1

4

10121009

Mai Hùng Cường

DH10PT

TV101

5

3.9

4.6

8.5

5

10122025

Nguyễn Thị Kiều Diễm

DH10QT

TV101

6

4.5

4.0

8.5

6

10122028

Nguyễn Thị Phương Dung

DH10QT

TV101

7

4.5

5.0

9.5

7

10122030

Nguyễn Bảo Duy

DH10QT

TV101

8

4.3

4.5

8.8

8

10150010

Nguyễn Thị Hà

DH10TM

TV101

9

4.5

4.0

8.5

9

10121007

Đặng Thị Mỹ Hiền

DH10PT

TV101

12

4.1

4.5

8.6

10

10150015

Nguyễn Trọng Hiếu

DH10TM

TV101

14

4.5

4.5

9.0

11

10121014

Tống Thị Hồng

DH10PT

TV101

15

4.1

4.5

8.6

12

10150022

Nguyễn Quốc Huy

DH10TM

TV101

16

4.1

4.0

8.1

13

10150024

Trương Thị Thu Hương

DH10TM

TV101

17

4.5

5.0

9.5

14

10122074

Lý Minh Kha

DH10QT

TV101

18

4.3

4.5

8.8

15

10122081

Trần Đăng Lâm

DH10QT

TV101

20

4.1

4.0

8.1

16

10150029

Lầm Yên Lài

DH10TM

TV101

22

4.5

4.0

8.5

17

10121006

Hoàng Thị Nga

DH10PT

TV101

23

3.9

4.6

8.5

18

9150067

Vũ Thị Thu Ngân

DH09TM

TV101

24

4.1

5.0

9.1

19

10122107

Nguyễn Thị Nguyệt

DH10QT

TV101

27

4.5

4.5

9.0

20

10122108

Phạm Thị Nhài

DH10QT

TV101

28

4.3

4.2

8.5

21

10150053

Đặng Thị Kim Nhàn

DH10TM

TV101

29

4.1

4.5

8.6

22

10150058

Phạm Thị Tuyết Nhung

DH10TM

TV101

30

3.9

4.6

8.5

23

10121003

Phùng Xuân Nhượng

DH10PT

TV101

31

3.7

4.0

7.7

24

10121008

Phạm Hữu Phấn

DH10PT

TV101

32

3.6

3.5

7.1

25

10150064

Dương Thị Phúc

DH10TM

TV101

33

4.5

4.5

9.0

26

10122122

Nguyễn Thị Kim Phụng

DH10QT

TV101

34

4.3

5.0

9.3

27

10150062

Nguyễn Cao Phuơng

DH10TM

TV101

36

4.3

4.2

8.5

28

10122127

Nguyễn Thị Phương

DH10QT

TV101

37

4.5

5.0

9.5

29

9150073

Nguyễn Thị Thanh Phương

DH09TM

TV101

38

3.8

4.0

7.8

30

10122137

Lê Văn Tâm

DH10QT

TV101

39

4.3

5.0

9.3

31

10122138

Trần Thị Thanh Tâm

DH10QT

TV101

40

4.5

4.5

9.0

32

10122140

Lê Long Tấn

DH10QT

TV101

41

4.3

5.0

9.3

33

10150073

Nguyễn Đức Tấn

DH10TM

TV101

42

4.1

4.0

8.1

34

10122145

Trương Thị Thả

DH10QT

TV101

43

4.5

4.0

8.5

35

10150076

Huỳnh Thanh Thảo

DH10TM

TV101

45

4.1

4.5

8.6

36

10122164

Đào Đức Tín

DH10QT

TV101

47

3.8

3.5

7.3

37

10122183

Huỳnh Cao Tuyên

DH10QT

TV101

49

4.3

4.2

8.5

38

10122184

Phạm Thị Thanh Tuyền

DH10QT

TV101

50

4.5

4.0

8.5

39

10121022

Nguyễn Huỳnh Văn

DH10PT

TV101

51

3.9

3.5

7.4

40

10122195

Lê Thị Thu Vân

DH10QT

TV101

53

4.3

4.4

8.7

41

10122198

Phan Thị Tuyết Vân

DH10QT

TV101

54

3.8

4.3

8.1

42

10122200

Phan Xuân Vi

DH10QT

TV101

55

3.6

3.0

6.6

43

10122202

Hoa Đình Vũ

DH10QT

TV101

56

4.1

4.0

8.1

44

11155037

Đinh Thị Phương Thảo

DH11KN

PV335

14

3.5

4.0

7.5

 

Số lần xem trang : 1245
Nhập ngày : 08-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi các môn

  Điểm tổng kết môn Dự án Đầu tư - Học kỳ 3 (2012-2013)(21-08-2013)

  Điểm tổng kết môn Kinh tế lượng căn bản - Học kỳ 3 (2012-2013)(21-08-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD304 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(18-07-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD303 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(14-07-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học M03 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(14-07-2013)

  Kinh tế lượng căn bản - Phòng học RD104 - Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(12-07-2013)

  Nghiên cứu thị trường - Phòng học RD106 - Học kỳ II (2012-2013) - T. Trần Đức Luân(08-07-2013)

  Kinh tế lượng ứng dụng - Phòng học RD303 (Học kỳ II-2012.2013) - T.Trần Đức Luân(06-07-2013)

  Dự án đầu tư - Phòng học RD323- Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(06-07-2013)

  Dự án đầu tư - Phòng học RD203- Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(06-07-2013)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007