TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 23
Toàn hệ thống 3575
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2012-2013 - Nhóm 1 - Tổ 002

 

ĐIỂM THI
MÔN: NGUYÊN LÝ MÁY (207111)
NHÓM 1 – HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2012-2013
TỔ 002

STT
Mã sinh viên
Tên sinh viên
Mã lớp
KT 1 (10%)
KT1/2 (20%)
THI (70%)
KQ
1
12153176
Đoàn Tố Hữu
DH12CD
0.5
0.5
3.1
4.1
2
12154015
Nguyễn Thiên Khải
DH12OT
0.5
0.5
3.1
4.1
3
12118109
Vũ Như Khải
DH12CK
0.5
1.5
4.5
6.5
4
10153017
Nguyễn Duy Khánh
DH10CD
1
1
3.5
5.5
5
10154018
Vương Nhật Khôi
DH10OT
0.5
1.5
5.9
7.9
6
12344198
Cai Trung Kiệt
CD12CI
v
1.5
4.9
6.4
7
12344068
Trần Văn Lai
CD12CI
0.5
2
2.1
4.6
8
12118021
Bùi Xuân Lãm
DH12CK
0.5
0.5
4.5
5.5
9
12118100
Phan Thanh Lễ
DH12CK
1
2
4.9
7.9
10
12344054
Lê Văn Linh
CD12CI
0.5
1
0.0
1.5
11
12344014
Nguyễn Vũ Linh
CD12CI
1
1
4.2
6.2
12
12118046
Nguyễn Long
DH12CK
1
0.5
1.7
3.2
13
12344077
Lê Thành Lộc
CD12CI
1
1.5
5.9
8.4
14
12118062
Võ Thanh Mệnh
DH12CK
1
1.5
1.7
4.2
15
12118008
Lương Hữu Minh
DH12CK
0.5
0.5
3.1
4.1
16
12153086
Trần Đình Minh
DH12CD
1
1.5
3.1
5.6
17
11153027
Bùi Công Nam
DH11CD
1
1
4.5
6.5
18
12118063
Lê Minh Nam
DH12CK
1
2
4.9
7.9
19
12153006
Trương Hoài Nam
DH12CD
1
2
4.9
7.9
20
12344172
Trịnh Hữu Nghĩa
CD12CI
0.5
v
0.5
1.0
21
12118064
Nguyễn Thái Ngọc
DH12CK
1
2
2.4
5.4
22
12138125
Nguyễn Thanh Nhân
DH12TD
1
v
v
v
23
12118068
Võ Văn Nhân
DH12CK
1
1.5
7.0
9.5
24
12344102
Dương Quốc Pháp
CD12CI
1
0.5
1.7
3.2
25
12344186
Huỳnh Duy Phát
CD12CI
0.5
2
1.4
3.9
26
12344185
Nguyễn Thanh Phong
CD12CI
0.5
0.5
0.0
1.0
27
12344107
Nguyễn Lộc Phúc
CD12CI
1
1
1.4
3.4
28
12154090
Trần Hữu Phượng
DH12OT
0.5
0.5
3.8
4.8
29
12344109
Phạm Văn Quân
CD12CI
v
0.5
v
v
30
12154206
Phạm Hùng Quyền
DH12OT
0.5
2
6.3
8.8
31
12154089
Nguyễn Văn Sang
DH12OT
1
2
4.5
7.5
32
12154170
Trần Văn Sang
DH12OT
v
v
v
v
33
12138091
Lê Việt Sơn
DH12TD
1
0.5
1.7
3.2
34
12344191
Hà Tấn Tài
CD12CI
0.5
1
0.0
1.5
35
12344046
Hoàng Xuân Tài
CD12CI
0.5
0.5
0.0
1.0
36
12118115
Nguyễn Ngọc Tài
DH12CK
1
2
1.7
4.7
37
12154174
Lê Trần Minh Tâm
DH12OT
v
2
1.7
3.7
38
12344194
Trần Nguyễn Minh Tâm
CD12CI
1
v
1.4
2.4
39
12118087
Nguyễn Duy Tân
DH12CK
v
v
v
v
40
12118023
Thân Thiện Tân
DH12CK
0.5
0.5
3.1
4.1

Số lần xem trang : 2810
Nhập ngày : 05-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-08-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007