Thống kê
Số lần xem
Đang xem 42
Toàn hệ thống 687
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Công cụ thống kê và báo cáo web

 Hội cựu sinh viên Khoa Kinh Tế

Bộ đếm Web miễn phí

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bản thảo thảo kết quả nghiên cứu Online số 1: Thực trạng sử dụng Internet và tác động của Internet đối với sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM


Đây là bản thảo của bài báo cáo, rất mong nhận được góp ý của độc giả.
Đọc giả có thể tải toàn bộ bài báo cáo Ở ĐÂY

 

 

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG INTERNET VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA INTERNET ĐẾN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

 

Trần Minh Trí – tmtri@hcmuaf.edu.vn

Đỗ Minh Hoàng – dominhhoang@hcmuaf.edu.vn

 

Tóm tắt

Internet ngày càng phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, trong đó có sinh viên. Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu nhận thức của sinh viên về vai trò của internet, thực trạng sử dụng internet của sinh viên và những tác động tích cực lẫn tiêu cực của internet đối với sinh viên, trong đó đặc biệt quan tâm đến tác động của internet đối với kết quả học tập.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên đều nhận ra vai trò quan trọng của internet. Vì vậy, sinh viên dành thời gian khá nhiều cho việc truy cập internet để hỗ trợ học tập, cập nhật tin tức, giải trí và cho nhiều mục đích khác. Nghiên cứu này cũng phát hiện có sự khác biệt về tần suất, thời lượng và chi phí sử dụng internet giữa các nhóm sinh viên khác nhau theo giới, năm học, ngành học… Liên quan đến tác động của internet, nghiên cứu này cho thấy sinh viên trải nghiệm hay nhận được nhiều tác động tích cực của internet hơn là những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, có một kết quả không mong đợi về tác động tiêu cực của internet, đó là việc sử dụng internet quá nhiều khiến cho kết quả học tập của sinh viên kém đi. Đây là một vấn đề đáng lo ngại và cần sự quan tâm của nhà trường và sự tự điều chỉnh của sinh viên để hạn chế tác động tiêu cực này.

 

Abstract

Internet has developed rapidly in today world and offered internet users, including students, a plenty of benefits. The paper aims to understand the students’ perception on the role of internet, to find out internet use of students, and to evaluate the effects of internet on students, especially on students’ studying performance.

The results of the research found that almost students recognized the importance of internet. Thus, students spent a lot of time for internet using in order to support their studying activities, to update necessary information, to relax and many others. The research also discovered the differences of internet use in terms of frequency, time of internet using and internet expense between students categorized by gender, school years, majors… As found in the research, students experienced positive more than negative impacts of internet. Nevertheless, an unexpected output also discovered is that internet abuse affects negatively on students’ studying performance. This is a problem in need to be concerned and self-controlled by students in order to reduce the negative impacts.

 

 

Số lần xem trang : 1104
Nhập ngày : 17-09-2013
Điều chỉnh lần cuối : 25-11-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Kết quả nghiên cứu Online

  Kết quả chuyên đề nghiên cứu online số 1 và thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ cho chuyên đề nghiên cứu online số 2(25-11-2013)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007