Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 45
Toàn hệ thống 419
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm THDC lần 1 lớp DH07SP

Lưu ý: *: Phần điểm màu đỏ phải thi lại

MSSV Phần 2 Phần 1 Trung bình
       
07132001 7,5 5,75 7
07132003 5 5,75 5
07132004 7,5 7,75 8
07132056 2,5 3 3
07132007 4,5 7 6
07132008 5 7,25 6
07132010 7,5 5,75 7
07132011 1,5 3,5 3
07132013 7,5 6 7
07132059 2,5 4,5 4
07132060 1,5 2,5 2
07114079 5,5 3,5 5
07132015 1,5 6 4
07132018 7 4,5 6
07132019 6,5 3,5 5
07132062 6,5 7,25 7
07132020 1,5 3 2
07132021 5,5 7,25 6
07132022 3 4 4
07132025 10 6,5 8
07132027 3 4 4
07132068 7,5 6,25 7
07132026 5,5 5,75 6
07132073 5,5 6,25 6
07132077 4,5 2 3
07132080 4 5,75 5
07132030 6,5 5,75 6
07132075 10 5,5 8
07132031 4 3,75 4
07132078 10 7,25 9
07132081 5 5 5
07132084 5,5 3,5 5
07132083 2,5 6,5 5
07132085 4,5 5,5 5
07132039 6,5 7,75 7
07114094 8,5 7 8
07132088 4 5,5 5
07132045 5,5 2,5 4
07132043 5,5 3,75 5
07132096 5,5 4,5 5
07132094 1,5 2,5 2
07132093 5,5 3 4
07132041 2,5 4,75 4
07132090 4,5 5 5
07132089 4,5 5,5 5
07132047 1 3,5 2
07132048 4,5 5,75 5
07132029 3 4 4
07132098 4 4,5 4
07132052 3,5 6,75 5
07132050 3,5 7 5
07132054 4 6,25 5
07132046 8,5 6,75 8

Số lần xem trang : 2039
Nhập ngày : 04-07-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007