Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 287
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07LN

Điểm thi lần 1 môn học Nhập môn tin học A lớp DH07LN

điểm đánh dấu đỏ phải thi lại

mssv Phan 2 phan 1 Trung bình
07114002 3 1,5 2
07114068 6 7 7
07114069 2,5 0 1
07114009 3 5 4
07114108 7 4,25 6
07114073 4 3 4
07114075 3 5,25 4
07114076 1,5 0 1
07114014 8 8,75 8
07114078 2,5 7,75 5
07114077 6 8,75 7
07114113 3,5 6 5
07114017 7,5 4,25 6
07114118 3,5 8,75 6
07114081 10 8,25 9
07114082 9 8 9
07114090 1,5 1,25 1
07114037 7,5 4 6
07114122 6,5 10 8
07114040 5 7,25 6
07114089 2,5 3,5 3
07114042 3,5 5,75 5
07114133 1,5 4 3
07114091 2,5 7,5 5
07114092 6,75 5,75 6
07114093 7,5 0 4
07114135 4,5 5,5 5
07114095 2,5 6 4
07114096 2,5 0 1
07114058 4 0 2
07114141 6,5 6,75 7
07114143 7,75 8,75 8
07114101 1,5 6,75 4
07114064 2,5 9,25 6
07114144 2,5 8,5 6
07114146 2,5 8 5
07114083 7,5 8,25 8
07114026 6,5 8 7
07114148 7 6 7
07114003 10 9 10
07114051 2,5 8,25 5
07114025 7,75 6 7
07114028 2,5 7 5
07114052 4,5 6,75 6
07114032 2,5 3,5 3
07114007 3,5 5 4
07114061 10 4 7
07114023 5,5 7,75 7
07114147 7,5 9,25 8
07114045 3,5 9,25 6
07114004 4,5 3,75 4
07114102 2,5 7,25 5
07114136 2,5 8 5

Số lần xem trang : 2992
Nhập ngày : 11-07-2008
Điều chỉnh lần cuối : 17-07-2008

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007