Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 44
Toàn hệ thống 417
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm nhập môn tin học A lớp DH07NK

Điểm nhập môn tin học A lớp DH07NK

Phan 2 phan 1 Trung bình
3,25 9,25 6
5 5,5 5
5 4 5
4 10 7
4 8,5 6
3 6,5 5
2,5 4,5 4
3,5 4,25 4
5,75 7,25 7
4 5 5
10 8,5 9
8,5 7,5 8
10 7,5 9
5 10 8
1,5 7,5 5
4,5 7,25 6
1,5 1 1
2,5 7,25 5
3,5 4,5 4
3,5 9,75 7
4,5 4,75 5
7,5 6,25 7
4,5 7,75 6
6 7,75 7
5 9,25 7
10 9,5 10
3,5 5,75 5
8,5 8,75 9
6 8,75 7
2,5 7,5 5
5,5 8,75 7
6,5 9,5 8
5 6,25 6
3 1,5 2
1,5 8,5 5
5 9,5 7
1,5 6,5 4
0 5,25 3
7,5 9,5 9
4,5 5,25 5
7 7,75 7
4,5 3,5 4

Số lần xem trang : 2487
Nhập ngày : 16-07-2008
Điều chỉnh lần cuối : 21-07-2008

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007