Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 29
Toàn hệ thống 359
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07SK

Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07SK

mssv Phan 2 phan 1 Trung bình
07158001 6,5 9,5 8
07158083 3,5 7,25 5
07158010 4 6 5
07158084 2,25 6,75 5
07158086 2,5 3,25 3
07158091 6,5 9,25 8
07158094 3 3,25 3
07158011 4,25 3 4
07158013 4,5 9,25 7
07158014 4,25 6,25 5
07158015 3,25 6,75 5
07158018 0 9,25 5
07158097 5,5 8,25 7
07158101 9,25 7,25 8
07158102 8,25 8,75 9
07158105 7,75 5,25 7
07158107 3,25 5,5 4
07158026 6,25 8,75 8
07158109 5 5,25 5
07158110 2,25 5 4
07158029 1,5 1 1
07158032 7,75
7,25 8
07158113 1,5 4,25 3
07158031 1,5 8 5
07158038 7,5 8,75 8
07158037 6,5 6,25 6
07158118 3,75 6,75 5
07158041 10 9,5 10
07158119 10 9,25 10
07158120 6 8,75 7
07158043 7,25 8,75 8
07158044 6,75 9,25 8
07158045 6,75 7,5 7
07158047 6,75 6,75 7
07158048 10 9,25 10
07158051 0 8,75 4
07158127 2,25 9,25 6
07158162 9,25 10 10
07158130 8,25 8,25 8
07158134 6,25 7,25 7
07158137 9,25 9,75 10
07158164 5,75 4,25 5
07158138 4,5 8,25 6
07158143 10 7,25 9
07158059 10 8,75 9
07158145 7,75 6,25 7
07158061 2,25 5,75 4
07158147 4,5 7 6
07158074 8 9,25 9
07158075 5,75 5,5 6
07158062 10 8 9
07158149 10 6 8
07158067 9,25 8,25 9
07158153 9,25 4 7
07158073 9 6,5 8
07158155 0 7 4
07158160 9 6,75 8

Số lần xem trang : 2459
Nhập ngày : 17-07-2008
Điều chỉnh lần cuối : 20-07-2008

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007