Văn Công Đức - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 874
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp Tin học đại cương - Nhóm 01- học lý thuyết sáng T2 tiết 123 phòng TV201- Assignment 2,3,4

Sinh viên làm bài theo sự phân công đã thông báo trên lớp

 

Ngày Nhóm    
16-Thg4 11,12,13,14,15 Assignment 2 24h
16-Thg4 16,17,18,19,20 Assignment 3 24h
16-Thg4 21,22,23,24,25,26,27 Assignment 4 24h

Chú ý: hạn cuối nộp bài là 24h

data/vcduc/Assignment 2.rar

data/vcduc/Assignment 3.rar

data/vcduc/Assignment 4.rar

Số lần xem trang : 1085
Nhập ngày : 16-04-2014
Điều chỉnh lần cuối : 16-04-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Niên khoá 2014-2015-Học kỳ 1

  2014-2015-HK1-Lớp Hệ Thống Thông Tin Địa Lý- Điểm Tổng hợp(06-02-2015)

  Lớp Tin học đại cương - Nhóm 01- học lý thuyết sáng T2 tiết 123 phòng TV201- Assignment 1(02-04-2014)

Họ tên: Văn Công Đức Địa chỉ: Đại học Nông Lâm Tp.HCM Email: vcduc@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007