Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | Cập nhật Web | Trả lời sinh viên | DaoTao-IER | ScienceDirect | Springer | Gmail | Xem TKB Cá nhân |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 601
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

Danh mục tài liệu tham khảo dưới đây là các tài liệu tham khảo cho ngành quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường thuộc tủ sách của cá nhân.


TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. BQL rừng phòng hộ môi trường TP.HCM (2002), Khu dự trũ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, NXB Nông nghiệp

2. Phạm Ngọc Hồ (2010), Giáo trình cơ sở môi trường nước, NXB Giáo dục

3. Bùi Tá Long (2011), Mô hình hóa môi trường, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

4. Đoàn Thị Lan Phương (2011), Kinh tế Môi trường, NXB Thông tin và Truyền thông

5. Nguyễn Lân Hùng Sơn (2011), Đa dạng sinh học đất ngập nước, NXB Đại học Sư phạm

6. Lâm Minh Triết (2007), Kỹ thuật môi trường, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh


TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ - GIS - VIỄN THÁM - GPS

1. Trần Trọng Đức (2010), GIS căn bản, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

2. Trần Trọng Đức (2010), Thực hành GIS, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

3. Hà Quang Hải (2007), Bản đồ học và hệ thống thông tin địa lý, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

4. Lê Văn Hưng (1998), Bình sai lưới trắc địa, NXB Khoa học và Kỹ thuật 

5. Nguyễn Ngọc Lâu, Dương Tuấn Kiệt  (2010), Thực tập định vị vệ tinh (GPS), NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

6. Đặng Thị Liên (2000), Số hóa và biên tập bản đồ số sử dụng phần mềm MicroStation, NXB bản đồ số 

7. Lê Thị Ngọc Liên (2001), Giáo trình biên tập bản đồ, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

8.  Nguyễn Tấn Lộc (2002), Trắc địa đại cương, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

9. Trần Tấn Lộc (2004), Toán bản đồ, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

10. Nguyễn Kim Lợi (2006), Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, NXB Nông nghiệp 

11. Nguyễn Kim Lợi (2009), Hệ thống thông tin địa lý, NXB Nông nghiệp

12. Bùi Hữu Mạnh (2006), Hệ thống định vị toàn cầu và cách sử dụng máy định vị cầm tay, NXB Khoa học và Kỹ thuật 

13. Bùi Hữu Mạnh (2006), Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professioanal 7.0, NXB Khoa học và Kỹ thuật 

14. Bùi Hữu Mạnh (biên dịch) (2008), Giới thiệu và ứng dụng thực tiễn của hệ thống thông tin địa lý tự do GRASS GIS 6.0, NXB Khoa học và Kỹ thuật 

15. Nguyễn Đức Minh (2004), Kỹ thuật tính toán trong trắc địa bản đồ, NXB Khoa học và Kỹ thuật 

16. Trần Thống Nhất, Nguyễn Kim Lợi (2009), Viễn Thám căn bản, NXB Nông nghiệp 

17. Trần Vĩnh Phước (2003), GIS đại cương phần thực hành, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

18. Trần Vĩnh Phước (2009), GIS thực hành ArcMap, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

19. Vũ Thặng (2000), Hướng dẫn giải bài tập trắc địa đại cương, NXB Khoa học và Kỹ thuật 

20. Vũ Thặng (2002), Trắc địa xây dựng thực hành, NXB Xây dựng 

21. Lê Văn Trung (2010), Viễn thám, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

 

 

 

Số lần xem trang : 4461
Nhập ngày : 09-05-2014
Điều chỉnh lần cuối : 15-11-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Điểm thi môn Đăng ký và Thống kê đất đai - Nhóm 1 - Tổ 002(02-08-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 1 - Thứ Tư(22-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 5 - Thứ Sáu(13-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 1 - Thứ Hai(10-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 8 - Thứ Tư(09-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 2 - Thứ Sáu(05-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 4 - Thứ Hai(04-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 3 - Thứ Sáu(03-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 3 - Thứ Hai(03-06-2014)

  ĐIỂM THI MÔN RÈN NGHỀ 2 - Nhóm 2 - Thứ Hai(03-06-2014)

Trang kế tiếp ... 1

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007