ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 18
Toàn hệ thống 452
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  LỊCH THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH PHẦN THI GIỮA KỲ HK2_2014 2015

Lịch thi giữa kỳ: 10h ngày 25 tháng 05 năm 2015. Phòng thi: PV325

Nội dung ôn tập thi giữa kỳ 

 Câu 1. Chọn chế độ mở ảnh bằng “Interactive Placement by rectangle” (trong IrasB) được sử dụng để mở ảnh gì?

Câu 2. Chọn chế độ mở ảnh bằng “Use Raster File Header Transformation” (trong IrasB) được sử dụng để mở ảnh gì?
Câu 3: Công cụ Change Element Attributes có chức năng gì?
Câu 4: Công cụ Drop Element có chức năng gì?

Câu 5: Để điều chỉnh đơn vị đo độ dài/diện tích trong MicroStation thì các bước thực hiện như thế nào? 
Câu 6: Chức năng Analyze Element là gì?
Câu 7: Chức năng của Create Complex Shape là gì? 
Câu 8: Có mấy cách để gộp file (trộn file) ? Hãy nêu các cách đó? 

Câu 9: Để gọi (load) các ứng dụng chạy trên MicroStation thì các bước thực hiện như thế nào?
Câu 10: Để nắn sơ bộ thì cần thực hiện các bước như thế nào?

Câu 11: Để nắn chính xác thì cần thực hiện các bước như thế nào?
Câu 12: Để thay đổi level hoạt động trong MicroStation thì cần thực hiện như thế nào?
Câu 13: Để xuất hiện cửa sổ lệnh Command Windows trong MicroStation thì cần làm như thế nào?
Câu 14: Để hiển thị bảng điều khiển lớp (levels) có mấy cách, hãy nêu các cách này?
Câu 15: Khi mở ảnh chưa được nắn (trong IrasB) thì chế độ mở ảnh là gì?
Câu 16: Khi mở ảnh đã được nắn (trong IrasB) thì chế độ mở ảnh là gì?

Câu 17: Các dữ liệu có trên 1 thửa đất gồm những thông tin gì?

Câu 18:  Hệ tọa độ trong Microstation có điểm gì khác với hệ tọa độ thông thường?

Câu 19: Có bao nhiêu lớp trong 1 file design của Microstation, theo quy định hiện hành lớp ranh thửa đất là lớp mấy? lớp màu thửa đất là lớp mấy?

Câu 20: Ghi rõ lệnh để bật tắt các lớp, chuyển đổi lớp thao tác hiện hành (active layer), gọi 1 modul bất kỳ.

Câu 21: Cách thao tác chuột (mouse) trong Microstation?

Câu 22: Để nhập 1 điểm có tọa độ x, y trong hệ tọa độ thường là A (x,y) = A(100; 200) vào Microstation thì câu lệnh là?

Câu 23: Place Smartline khác với Place Line như thế nào?

Câu 24: So sánh Microstation và Mapinfo trong cấu trúc dữ liệu của 1 bản đồ ?

Câu 25: So sánh Microstation và Mapinfo trong thao tác chuột (Mouse) ?

Câu 26: Cách tạo vùng, cách tạo hồ sơ KTTĐ, cách tạo GCNQSDĐ trên Microstation và Famis?

Câu 27: Trong Mapinfo phân biệt editing, select, selecting, selection  ?

Câu 28: Trong Mapinfo phân biệt các lệnh: combine, erase, split, erase outside, reshape, addnode, buffer?

Câu 29: Trong Mapinfo để chọn nhiều hơn 1 thửa thì thao tác như thế nào? Chọn thửa nằm trong thửa khác thì thao tác như thế nào?

Câu 30: Trong Mapinfo ghi rõ công thức cập nhật diện tích đơn vị m2

Nội dung ôn tập thi cuối kỳ thi thực hành phòng máy. Thi ngày 27/06/2015 tại Phòng máy (ca thi và danh sách từng ca công bố trên bảng tin Khoa vào ngày 20 tháng 06 năm 2014)

Chủ đề 1: Nắn 1 tờ ảnh và số hóa các đối tượng dạng vùng trên Microstation và IrasB theo quy định

Chủ đề 2: Phân lớp các đối tượng trên 1 file định dạng *.dgn theo quy định cho sẵn

Chủ đề 3: Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất với số liệu điểm đo của các đỉnh thửa và thông tin của chủ SD. HSKT có thể là trích lục, HSKT thửa đất hoặc GCNQSDĐ

Chủ đề 4: Tạo vùng, gán dữ liệu cho 1 lớp ranh thửa trên Micro và Famis. Trích lục hồ sơ 1 thửa có số hiệu nào đó trên file dữ liệu mới tạo vùng và gán DL

Chủ đề 5: Số hóa, cập nhật và phân lớp các đối tượng trên Mapinfo.

Chủ đề 6: Truy vấn, thống kê thông tin theo các yêu cầu của người sử dụng về không gian và thuộc tính trên Map

Chủ đề 7: Tạo bản đồ chuyên đề theo kiểu phân đoạn khoảng vùng hoặc bản đồ chuyên đề hiện trạng sử dụng đất trên Mapinfo

Chủ đề 8: Bài toán ứng dụng các công cụ phân tích không gian trong tính toán đền bù giải phóng mặt bằng, mở rộng nút giao thông....

Số lần xem trang : 5879
Nhập ngày : 31-05-2014
Điều chỉnh lần cuối : 23-05-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin cho SV

  Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

  LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH HK1 NĂM HỌC 2014-2015(18-11-2014)

  THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK1 NĂM HỌC 2014-2015(11-11-2014)

  Lịch chia nhóm học thực hành môn QHSD Đất ƯD HK1 năm học 2014-2015 (21-10-2014)

  LỊCH HỌC BUỔI CUỐI (HỌC BÙ) VÀ LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) (20-08-2014)

  THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK2 2013-2014(29-05-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng LT12QL(06-05-2014)

  1 số phần mềm chuyên ngành hữu ích cho sinh viên(24-04-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng HK1 2013-2014(14-04-2014)

  Điểm thi môn Quy Hoạch SD Đất ứng dụng_HK 1 năm 2011-2012(02-02-2012)

Trang kế tiếp ... 1 2

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007