TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 20
Toàn hệ thống 1954
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 4 - Tổ 001

Môn học: Sức bền vật liệu Lớp DH12TD
Mã MH 207113 Thứ  4
Nhóm 4 TỔ 001
STT Mã sinh viên Tên sinh viên Mã lớp KT1/2 (20%) Thi (80%) KQ
1 10344093 Nguyễn Minh Ân CD10CI 1 1 2
2 11344001 Nguyễn Việt Anh CD11CI   v v
3 12153027 Lê Đức Anh DH12CD 2 6 8
4 12138017 Trần Đức Bảo DH12TD 2 6.5 8.5
5 12153033 Nguyễn Tiểu Bình DH12CD 1 6 7
6 12138001 Nguyễn Trường Chinh DH12TD 1.5 6 7.5
7 12153041 Nguyễn Chí Cường DH12CD 1.5 5 6.5
8 11169017 Nguyễn Sĩ Đăng DH11GN 1 0 1
9 12154069 Bùi Thành Đáo DH12OT 1.5 7.6 9.1
10 12154055 Lâm Hồng Đạt DH12OT 1.5 4 5.5
11 12138035 Phan Tiến Đạt DH12TD 2 1 3
12 12153059 Hồ Anh Đồng DH12CD 1 1.5 2.5
13 12153062 Nguyễn Văn Đức DH12CD 2 1 3
14 12153065 Trần Văn Hành DH12CD 1 1 2
15 12154227 Hồ Thanh Hậu DH12OT 2 8 10
16 10137002 Thái Nguyễn Ngọc Hòa DH10NL 1 0 1
17 12138049 Nguyễn Trọng Hoàn DH12TD 1.5 7.5 9
18 12153079 Võ Văn Huy Hoàng DH12CD 1 1 2
19 12138098 Phan Huy Hoàng DH12TD 1.5 3.5 5
20 12118113 Phan Thái Học DH12CK 1 0 1
21 9115018 Hấu Đức Huân DH09CB 0.5 v v
22 12153175 Lưu Gia Huân DH12CD 1 2 3
23 9154027 Chế Minh Khiêm DH09OT   v v
24 12153074 Trần Trọng Khiêm DH12CD 1 1 2
25 12153090 Nguyễn Minh Khoảnh DH12CD 1 1 2
26 12153092 Nguyễn Anh Kiệt DH12CD 1 1 2
27 12138118 Dương Hồng Lĩnh DH12TD 1 4 5
28 12118046 Nguyễn Long DH12CC 1 0 1

Số lần xem trang : 2454
Nhập ngày : 22-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 05(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 03(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm TINCHI(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 02 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007