TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 43
Toàn hệ thống 2063
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 2 - Tổ 002

Môn học: Sức bền vật liệu Lớp DH11GB
Mã MH 207113 Thứ  4
Nhóm 2 TỔ 002
STT Mã sinh viên Tên sinh viên Mã lớp KT1/2 (20%) Thi (80%) KQ
29 12344082 Lê Văn Luyện CD12CI 1.5 1 2.5
30 12138122 Nguyễn Thanh Mỹ DH12TD 1.5 1.5 3
31 8138009 Nguyễn Thành Nam DH08TD v v v
32 10115006 Lê Trọng Nghĩa DH10CB 1.5 0 1.5
33 12138123 Nguyễn Tấn Nghiêm DH12TD 1 2 3
34 12344118 Nguyễn Ngọc Nguyên CD12CI 1 0 1
35 12153087 Hồ Văn Nhân DH12CD 1.5 1 2.5
36 9115033 Nguyễn Thị Tuyết Nhi DH09CB v v v
37 12344100 Phạm Quỳnh Ninh CD12CI 1.5 4.5 6
38 12153112 Đặng Phan Tấn Phát DH12CD 2 6.2 8.2
39 12153120 Mai Tuấn Phong DH12CD 1.5 2 3.5
40 12154122 Nguyễn Xuân Phong DH12OT 2 3 5
41 12137036 Lê Hữu Phước DH12NL 1.5 3.2 4.7
42 12153125 Đỗ Bá Quang DH12CD 1.5 3 4.5
43 10154034 Nguyễn Phước Sơn DH10OT 1 1 2
44 12137038 Võ Duy Sơn DH12NL v v v
45 12344194 Trần Nguyễn Minh Tâm CD12CI v v v
46 12115027 Bùi Văn Tâm DH12CB v v v
47 12138067 Ngụy Thành Tâm DH12TD 1 0 1
48 12344175 Phạm Ngọc Tấn CD12CI 0.5 3.5 4
49 12153081 Trần Đặng Thông Thái DH12CD 1.5 5.5 7
50 12153141 Trần Ngọc Thắng DH12CD 1.5 2.5 4
51 12137042 Nguyễn Văn Thắng DH12NL 1 1 2
52 12344116 Đỗ Văn Thanh CD12CI 1.5 0 1.5
53 9119038 Bùi Tấn Thịnh DH09CC 2 4.7 6.7
54 12344128 Võ Minh Thuận CD12CI 1 1 2
55 12153013 Trần Minh Tiến DH12CD 1 6.5 7.5
56 12153198 Phạm Ngọc Tịnh DH12CD 1.5 2.5 4
57 12344181 Văn Đức Toàn CD12CI 0.5 2 2.5
58 12118095 Dương Công Trạch DH12CK 1 3 4
59 11154031 Nguyễn Chí Trai DH11OT 1.5 6 7.5
60 12344183 Nguyễn Văn Trăm CD12CI 1 1 2
61 12118006 Nguyễn Văn Trọng DH12CK 1 4.8 5.8
62 10344084 Trần Hiếu Trung CD10CI 1.5 3.1 4.6
63 12118099 Tạ Quang Tuấn DH12CC 1 4 5
64 12115130 Nguyễn Hoàng DH12CB 1 1 2

Số lần xem trang : 2178
Nhập ngày : 22-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm Thi Sức Bền Vật Liệu

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 05(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 03(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01 - TỔ 01&02(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm TINCHI(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU (207113)- Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 01(27-02-2021)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 02 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

   Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01(15-02-2020)

  Điểm thi SỨC BỀN VẬT LIỆU - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007