TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 37
Toàn hệ thống 2020
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 3

Môn học: Nguyên lý máy Học kỳ II Lớp  DH12GB
Mã MH 207111 Năm học 2013-2014 GV TQ Trường
Nhóm 3 Tổ 01 Phòng HD201 Tiết Tiết 456, thứ 2
STT Mã sinh viên Tên sinh viên Mã lớp KT 1 (10%) KT1/2 (20%) THI (70%) KQ
1 12137001 Đỗ Hoàng ái DH12NL   2 5.7 7.7
2 10344093 Nguyễn Minh Ân CD10CI   1.5 3.5 5
3 10138055 Nguyễn Lê Bằng DH10TD   1 2 3
4 10119021 Phan Nguyễn Quốc Bửu DH10CC   1.5 4.8 6.3
5 13334023 Lê Tuấn Chiến CD13CI   1.5 0.5 2
6 12138068 Lê Hoàng Đủ DH12TD   1.5 5.5 7
7 11119006 Trần Vũ Ngân Giang DH11CC   2 6.5 8.5
8 10169005 Nguyễn Hoàng Hưng DH10GN     v v
9 10169033 Trần Minh Huy DH10GN   1.5 1 2.5
10 12137021 Phạm Đức Huy DH12NL 0.5 2 5 7.5
11 7118009 Phan Văn Lợi DH08CK     v v
12 12344084 Nguyễn Như Luân CD12CI   2 5.5 7.5
13 12344145 Võ Bá Luân CD12CI   1.5 2.6 4.1
14 11134007 Đào Minh Mẫn DH11GB 1 2 1.5 4.5
15 12344172 Trịnh Hữu Nghĩa CD12CI     1 1
16 9115033 Nguyễn Thị Tuyết Nhi DH09CB     v v
17 12344102 Dương Quốc Pháp CD12CI   1.5 1.7 3.2
18 12137038 Võ Duy Sơn DH12NL     v v
19 12153139 Đỗ Trọng Tâm DH12CD     1 1
20 7119023 Nguyễn Công Thành DH08CK     v v
21 12344178 Hồ Minh Thịnh CD12CI     1 1
22 12344124 Lương Đức Thông CD12CI   1.5 1 2.5
23 12344183 Nguyễn Văn Trăm CD12CI   1.5 1.5 3
24 12344151 Trần Mạnh Tường CD12CI   1.5 2.6 4.1
25 12153122 Trần Văn Tuyên DH12CD     v v

Số lần xem trang : 2459
Nhập ngày : 22-07-2014
Điều chỉnh lần cuối : 22-07-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007