TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 31
Toàn hệ thống 440
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 2

Môn học: Nguyên lý máy Học kỳ II Lớp  DH12CB
Mã MH 207111 Năm học 2013-2014 GV TQ Trường
Nhóm 2 Tổ 01-02 Phòng HD202 Tiết Tiết 123, thứ 2
STT Mã sinh viên Tên sinh viên Mã lớp KT 1 (10%) KT1/2 (20%) THI (70%) KQ
1 12344005 Lê Trường An CD12CI 1 0.5 1.3 2.8
2 11344004 Đoàn Vũ Thiên Ân CD11CI   1.5 5 6.5
3 11344001 Nguyễn Việt Anh CD11CI     v v
4 13334004 Lê Quốc Anh CD13CI     v v
5 11344055 Nguyễn Thanh Bình CD11CI 0.5 1.5 1.8 3.8
6 12153001 Trần Quốc Bửu DH12CD 1 1.5 5 7.5
7 12153031 Lê Văn Cảnh DH12CD 1 1 2 4
8 12153036 Hứa Thanh Chung DH12CD 1 1 4.2 6.2
9 12153039 Lương Hoàng Chương DH12CD   1 1.5 2.5
10 10154058 Đậu Văn Công DH10OT   1 4 5
11 12344033 Trần Đại CD12CI 1 1.5 1.5 4
12 13334033 Nguyễn Văn Dân CD13CI     v v
13 12153048 Trần Văn Đạt DH12CD 1 1 1.3 3.3
14 10137033 Nguyễn Duy Đoan DH10NL     v v
15 12153062 Nguyễn Văn Đức DH12CD 1 2 5 8
16 13118011 Trần Đình Đức DH13CK 1   v v
17 12344032 Nguyễn Trùng Dương CD12CI 0.5 1.5 1.3 3.3
18 10153055 Đoàn Anh Duy DH10CD     v v
19 12154222 Lê Quang Hòa DH12OT 0.5 1.5 3 5
20 9118006 Võ Bá Hoàng CD12CI     1 1
21 11154007 Đặng Minh Hoàng DH11OT 1 1 6 8
22 12118113 Phan Thái Học DH12CK 1 1.5 3.5 6
23 13138006 Đào Thanh Hửu DH13TD   1.5 1 2.5
24 12344187 Hồ Trần Huy CD12CI 1 1.5 2.2 4.7
25 11154063 Trần Hoàng Huy DH11OT 1 2 6 9
26 9153053 Phùng Đăng Khoa DH09CD     4 4
27 12154119 Nguyễn Đăng Khoa DH12OT 1 1 1 3
28 11169014 Đoàn Mai Minh Khôi DH11GN 1 1.8 4.5 7.3
29 12344068 Trần Văn Lai CD12CI 1 1 3 5
30 12138062 Tăng Võ Lâm DH12TD   2 5 7
31 11138005 Huỳnh Thiện Lộc DH11CD     v v
32 12154142 Nguyễn Doãn Lộc DH12OT   1.5 2 3.5
33 10134011 Nguyễn Phúc Long DH10GB   1.5 1 2.5
34 12154239 Nguyễn Văn Luận DH12OT     2.5 2.5
35 12153179 Đinh Quang Lưỡng DH12CD   1.5 3 4.5
36 12344082 Lê Văn Luyện CD12CI 0.5 1.5 4.4 6.4
37 11138009 Phạm Minh DH11CD 1 1.5 5 7.5
38 10115017 Đoàn Văn Mạnh DH10CB   1.5 1 2.5
39 12153007 Hà Trung Nghĩa DH12CD 1 1.5 v v
40 12153067 Phùng Thái Nhân DH12CD 1 1 1.8 3.8
41 13118225 Trần Văn Nhân DH13CK   0.5 v v
42 12344186 Huỳnh Duy Phát CD12CI 0.5 1 2 3.5
43 12344185 Nguyễn Thanh Phong CD12CI   1.5 1 2.5
44 12153009 Nguyễn Thanh Phong DH12CD 0.5 1.5 2 4
45 10137047 Lê Hoàng Phúc DH10NL   1.5 1.5 3
46 10137009 Lê Thế Quan DH10NL   1.5 3 4.5
47 9118026 Nguyễn Văn Quang DH09CK   1 3 4
48 13154165 Nguyễn Duy Quyền DH13OT   1.5 2 3.5
49 12344191 Hà Tấn Tài CD12CI 1 0.5 1.5 3
50 10153033 Nguyễn Tường Tam DH10CD 0.5 1.5 4.7 6.7
51 9154090 Nguyễn Minh Tâm DH09OT 0.5   4 4.5
52 12154174 Lê Trần Minh Tâm DH12OT     v v
53 13118049 Lương Ngọc Tân DH13CK 1 1 1.5 3.5
54 8118015 Lương Hoàng Thái DH08CK   0.5 v v
55 12344116 Đỗ Văn Thanh CD12CI   1.5 1.5 3
56 12153136 Lê Văn Thành DH12CD 1 2 5.5 8.5
57 12344126 Thơm CD12CI 1 1.5 1.5 4
58 12344135 Nguyễn Lộc Thuận CD12CI 1 1 2 4
59 13334205 Võ Thái Thuận CD13CI   1.5 1.8 3.3
60 12118095 Dương Công Trạch DH12CK 1 1.5 2 4.5
61 12118006 Nguyễn Văn Trọng DH12CK 1 2 5.8 8.8
62 13118059 Trần Văn Trọng DH13CK 1 1.5 4.5 7
63 12344137 Lê Hiếu Trung CD12CI 0.5 1 1.5 3
64 12153199 Đặng Như Trung DH12CD 1 2 2.5 5.5
65 12137003 Lê Thành Trung DH12NL   1 2 3
66 12153156 Ngô Nhật Trường DH12CD 1 1 5 7
67 11344059 Trần Quang Trưởng CD11CI   1.5 4 5.5
68 12344152 Vương Như CD12CI   1.5 2.5 4
69 12344052 Phạm Chí Tuấn CD12CI 1 1.5 1.5 4
70 12153157 Nguyễn Anh Tuấn DH12CD   1.5 4 5.5
71 12154154 Kim Thanh Tuấn DH12OT 0.5 1.5 3.5 5.5
72 12153164 Võ Xuân Vinh DH12CD   1.5 1.8 3.3

Số lần xem trang : 3032
Nhập ngày : 22-07-2014
Điều chỉnh lần cuối : 22-07-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 2 - NH 2018-2019 - Nhóm 01(05-08-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2018-2019 - Nhóm 01(05-08-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 3(07-03-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - Nhóm 1(06-03-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007