ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 18
Toàn hệ thống 628
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lịch chia nhóm học thực hành môn QHSD Đất ƯD HK1 năm học 2014-2015

Lịch chia nhóm học thực hành môn QHSD Đất ƯD HK1 năm học 2014-2015. 

Sinh viên có thể đổi ca cho các bạn ở nhóm khác nếu tìm được người đổi nhóm qua cho mình. Phòng: PV352 

Khi đi học mang theo laptop (có thể 2- 3 bạn 1 máy), cài đặt sẵn phần mềm chuyên ngành Mapinfo + Microstation SE nếu có và Office 

 

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm học Thời gian học Ghi chú
1 12333153 Nguyễn Thị Thúy An CD12CQ Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
2 13124018 Trần Tuấn Anh DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
3 13124019 Vũ Mai Ngọc Anh DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
4 12124003 Lê Thanh Bình DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
5 12124137 Đào Ngọc Thanh Bình DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
6 12333034 Nguyễn Văn Chí CD12CQ Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
7 12124371 Nguyễn Việt Cường DH12TB Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
8 11124010 Trần Thị Trang Đài DH11QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
9 13124067 Phùng Văn Đoàn DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
10 12124160 Nguyễn Ngọc Đức DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
11 12124114 Nguyễn Thị Phương Dung DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
12 12333005 Võ Thị Thùy Dương CD12CQ Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
13 13124057 Phan Văn Dương DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
14 13124055 Nguyễn Thùy Dương DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
15 12124363 Hà Thúy Duy DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
16 12124011 Phạm Thị Mỹ Duyên DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
17 12124123 Nguyễn Văn Giáp DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
18 13124075 Trần Thị Ngọc Giàu DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
19 12333076 Đặng Sơn CD12CQ Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
20 12333380 Đoàn Thanh Hân CD12CQ Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
21 12333465 Hồ Thị Ngọc Hân CD12CQ Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
22 13124092 Võ Thị Thu Hằng DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
23 10124047 Trương Văn Hạnh DH10QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
24 13124103 Ngô Thị Thu Hiền DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
25 12124174 Ngô Thành Hiệp DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
26 12124027 Phan Thị Hoài DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
27 12124373 Lê Đặng Tố Hoàng DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
28 13124129 Nguyễn Thị Hồng DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
29 13124128 Nguyễn Thị Hồng DH13TB Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
30 12124181 Nguyễn Quốc Huy DH12TB Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
31 12333129 Lê Đăng Khoa CD12CQ Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
32 13124168 Lê Hoàng Kiệt DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
33 13333231 Dương Thị Mỹ Kiều CD13CQ Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
34 10124083 Lê Hạ Lam DH10QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
35 13124177 Phạm Ngọc Lâm DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
36 13124178 Nguyễn Thị Mỹ Lệ DH13QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
37 12124041 Nguyễn Thị Liên DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
38 12124042 Lê Thị Thùy Linh DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
39 12124406 La Thị Linh DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
40 12124043 Ngô Thị Thùy Linh DH12QL Nhóm 1 13h – 15h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
41 12124202 Đỗ Thị Linh DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
42 13124186 Nguyễn Trần Việt Linh DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
43 12124211 Mai Ngọc Loan DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
44 12124212 Nguyễn Thị Loan DH12TB Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
45 12124215 Phạm Ngọc Lộc DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
46 13124203 Phan Thị Lụa DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
47 12122172 Trần Minh Luân DH12TC Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
48 12124117 Lê Hương DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
49 12124222 Đoàn Thị Tuyết Mai DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
50 13124209 Bùi Ngọc Mai DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
51 12124226 Trần Thị Trà Mi DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
52 12124229 Nguyễn Thị Diễm My DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
53 12124053 Mai Đình Nam DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
54 13124224 Trần Sơn Nam DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
55 12124379 Dương Văn Năm DH12TB Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
56 13124229 Phạm Thị Kim Ngân DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
57 13124236 Võ ái Nghĩa DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
58 12124239 Đặng Thụy Bạch Ngọc DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
59 13124239 Lê Nữ Bích Ngọc DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
60 13124247 Lưu Thị Kim Ngôn DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
61 13124249 Đặng Bảo Nguyên DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
62 13333351 Lê Thị Minh Nguyệt CD13CQ Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
63 12124055 Phạm Phước Nhân DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
64 12124056 Nguyễn Nguyên Hạnh Nhân DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
65 13124257 Phạm Phước Nhân DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
66 13124256 Nguyễn Thành Nhân DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
67 12124249 Võ Lê Tuyết Nhi DH12TB Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
68 12124250 Nguyễn Thị Nhinh DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
69 12333010 Nguyễn Thị Huỳnh Như CD12CQ Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
70 12124381 Lê Quỳnh Như DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
71 13124273 Nguyễn Thị Trúc Như DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
72 13124278 Đỗ Thị Ngọc Oanh DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
73 12124059 Huỳnh Tấn Phát DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
74 13124279 Nguyễn Thịnh Phát DH13QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
75 12124061 Nguyễn Tuấn Phong DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
76 12124069 Bùi Duy Quyết DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
77 12124119 Trương Thị Mỹ Sang DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
78 12124271 Phan Thị Sỉnh DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
79 12124273 Phan Hồng Sơn DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
80 12124121 Đặng Thị Thu Tài DH12QL Nhóm 2 15h – 17h_thứ 3 28/10/2014 PV 352
81 12124276 Nguyễn Hữu Tài DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
82 12124074 Lê Thị Kiều Tâm DH12TB Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
83 12124076 Nguyễn Minh Tấn DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
84 13124359 Nguyễn Lê Hồng Thái DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
85 12124294 Trần Sách Thắng DH12TB Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
86 12124283 Vương Lý Phương Thanh DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
87 12124280 Châu Minh Thanh DH12TB Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
88 12124288 Nguyễn Thị Phương Thảo DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
89 12124383 Lê Thị Ngọc Thảo DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
90 13124348 Mai Thị Thu Thảo DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
91 12124081 Hồ Thị Kim Thoa DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
92 12124405 Hoàng Thị Minh Thu DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
93 13124376 Trần Mai Thu DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
94 10124198 Đặng Nguyễn Thanh Thư DH10QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
95 12124305 Huỳnh Thị Minh Thư DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
96 13124397 Tạ Vũ Anh Thương DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
97 13124390 Nguyễn Ngọc Thúy DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
98 13124383 Nguyễn Thị Thúy DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
99 12124113 Huỳnh Phương Thùy DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
100 13124399 Nguyễn Thị Thủy Tiên DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
101 12124314 Phạm Chí Tính DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
102 12124315 Ngọ Ngọc Toàn DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
103 12124091 Trương Thị Thùy Trang DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
104 12124088 Phan Thị Thu Trang DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
105 13124414 Phạm Thị Hà Trang DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
106 13124433 Trần Tú Trinh DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
107 13124440 Phan Văn Trọng DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
108 12124099 Nguyễn Văn Trường DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
109 9333170 Võ Anh Tuấn CD09CQ Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
110 12124101 Nguyễn Thanh Tuấn DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
111 13124457 Nguyễn Hữu Tuấn DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
112 13124470 Võ Thanh Văn DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
113 12333335 Nguyễn Thái Viên CD12CQ Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
114 10124250 Nguyễn Thành Vinh DH10QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
115 13124477 Nguyễn Hoàng Vinh DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
116 12124351 Nguyễn Thị Vui DH12QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
117 13124485 Hà Thị Thảo Vy DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
118 13124491 Nguyễn Thị Xuân DH13QL Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
119 12333198 Hoàng Hồng Yên CD12CQ Nhóm 3 13h – 15h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
1 13124004 Nguyễn Thanh An DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
2 12333318 Lê Duy Bình CD12CQ Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
3 12124139 Y Bang Cil DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
4 12124159 Trần Văn Đạo DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
5 12124144 Nguyễn Thị Kiều Diễm DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
6 13124039 Lê Thị Hồng Diễm DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
7 12124110 Lê Quốc Dũng DH12QD Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
8 13124053 Lê Thị ánh Dương DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
9 13124045 Trần Đình Duy DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
10 12124021 Trần Thị Kim Hạnh DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
11 12124168 Phạm Thị Hồng Hạnh DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
12 12124034 Trần Thị Huyền DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
13 12124232 Đỗ Thị Nga DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
14 12124058 Phạm Thị Trúc Oanh DH12TB Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
15 12124065 Tạ Thị Thu Phương DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
16 13124309 Nguyễn Thị Ngọc Quý DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
17 13124330 Nguyễn Văn Tân DH13TB Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
18 12124282 Nguyễn Vũ Giang Thanh DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
19 12333256 Đoàn Minh Thành CD12CQ Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
20 12333430 Đào Thị Thảo CD12CQ Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
21 13333490 Nguyễn Thị Thu Thảo CD13CQ Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
22 13124364 Liêu Thi DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
23 13124370 Hồ Đắc Minh Thịnh DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
24 12124387 Lê Thị Quyền Thư DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
25 12124307 Đỗ Hồng Thương DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
26 13124408 Nguyễn Hữu Tính DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
27 13124425 Trần Thị Mai Trâm DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
28 13124427 Bùi Phan Hải Triều DH13QD Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
29 13124435 Võ Thị Mộng Trinh DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
30 13124489 Trần Thị Vy DH13QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
31 12124358 Phạm Thị Yến DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
32 12124359 Trần Thị Hải Yến DH12QL Nhóm 4 15h – 17h_Thứ 6_31/10/2014 PV 352
               
            Giảng viên: ThS. Nguyễn Trung Quyết  

Số lần xem trang : 1533
Nhập ngày : 21-10-2014
Điều chỉnh lần cuối : 10-11-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin cho SV

  Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

  LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH HK1 NĂM HỌC 2014-2015(18-11-2014)

  THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK1 NĂM HỌC 2014-2015(11-11-2014)

  LỊCH THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH PHẦN THI GIỮA KỲ HK2_2014 2015

  LỊCH HỌC BUỔI CUỐI (HỌC BÙ) VÀ LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) (20-08-2014)

  THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK2 2013-2014(29-05-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng LT12QL(06-05-2014)

  1 số phần mềm chuyên ngành hữu ích cho sinh viên(24-04-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng HK1 2013-2014(14-04-2014)

  Điểm thi môn Quy Hoạch SD Đất ứng dụng_HK 1 năm 2011-2012(02-02-2012)

Trang kế tiếp ... 1 2

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007