ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 35
Toàn hệ thống 761
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông báo!

         Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2008 tất cả các thông tin liên quan về điểm thi giai đoạn chuyên ngành, lịch học, lịch thi ...sẽ được chuyển qua cập nhật thường xuyên lên trên trang web của Khoa theo đường dẫn link sau: "http://lrem.hcmuaf.edu.vn" (nằm trong Menu chính Công tác đào tạo).

       Các dữ liệu cá nhân trên trang web cá nhân của mình vẫn giữ nguyên, riêng các dữ liệu liên quan đã nói ở trên sẽ được chuyển qua cập nhật thường xuyên của trang Web Khoa . Các bạn sinh viên có đặt câu hỏi liên quan đến lĩnh vực đào tạo xin chuyển qua bên trang Web chính của Khoa trong phần hộp thư góp ý!

       Địa chỉ trang Web Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản: http://lrem.hcmuaf.edu.vn/

 

 

Số lần xem trang : 5557
Nhập ngày : 26-08-2008
Điều chỉnh lần cuối : 10-01-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi các lớp thuộc giai đoạn chuyên ngành

  Điểm thi HK3 (lưu tạm)(22-09-2015)

  Điểm thi_Trắc địa đại cương_DH08QL_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

  Điểm thi_Trắc địa đại cương_DH08TB_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

  Điểm thi_Trắc địa địa chính_DH08DC_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

  Điểm thi_Kinh tế đất_DH08QL_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(09-04-2010)

  Điểm thi_Xử lý số liệu trắc địa lần 2_DH07DC_HK1_0910_GV. Thái Văn Hòa (042010)(08-04-2010)

  Điểm thi_Khoa học đất ứng dụng_DH07QL_HK1_0910_GV. Đào Thị Gọn (042010)(08-04-2010)

  Điểm thi_Kinh tế đất_DH08TB_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(08-04-2010)

  Điểm thi_Kinh tế đô thị và vùng_DH08TB_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(08-04-2010)

  Điểm thi_Quy hoạch TTKTXH-PPNCKH_LT08QL_HK1_0910_GV. Phạm Hùng Thiện (042010)(08-04-2010)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007