Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 301
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi Kỹ Thuật lập trình Nhóm 1 - DH12TD-Cd12TD

 

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Chuyên cần Giữa kỳ Điểm thi TB
1 12138011 Ngô Nhật Anh DH12TD 8 4 7 6.2
2 12138010 Trần Đức Anh DH12TD 8 6 6.5 6.5
3 10138055 Nguyễn Lê Bằng DH10TD 8 4 8.5 7.1
4 12138115 Bùi Văn Bão DH12TD 8 5 6.5 6.2
5 12153033 Nguyễn Tiểu Bình DH12CD 8 5 4.5 5
6 12138025 Phạm Thanh Bình DH12TD 8 6 7.5 7.1
7 12118015 Nguyễn Hữu Chiến DH12CC 8 7 8 7.7
8 12138001 Nguyễn Trường Chinh DH12TD 8 6 9 8
9 12153172 Nguyễn Cường DH12CD 8   7 5
10 10138019 Trần Văn Cường DH10TD 8   6 4.4
11 12153053 Dương Ngọc Đa DH12CD 8   5.5 4.1
12 12138035 Phan Tiến Đạt DH12TD 8 5 4.5 5
13 10153003 Nguyễn Đình Dũng DH10CD 8 9 10 9.5
14 12138034 Nguyễn Đình Hoàng Dương DH12TD 8 4 5.5 5.3
15 13154017 Nguyễn Văn Hậu DH13OT 8   5.5 4.1
16 12138046 Nguyễn Thế Hiển DH12TD 8 8 9.5 8.9
17 12153174 Nguyễn Khắc Hòa DH12CD 8 7 6 6.5
18 10153014 Trần Nhựt Hòa DH10CD v   v v
19 12138049 Nguyễn Trọng Hoàn DH12TD 8 4 8 6.8
20 12138042 Hoàng Phi Hùng DH12TD 8 6 9.5 8.3
21 12138053 Vũ Quang Hùng DH12TD 8 7 6 6.5
22 12138055 Huỳnh Tấn Hưng DH12TD 8 5 5 5.3
23 11118001 Đào Thanh Huy DH11CC 8 6 4.5 5.3
  1238056 Phạm Ngọc Kha DH12TD 8   v v
24 12138071 Trần Vũ Nam Kha DH12TD 8 5.5 7 6.65
25 12138058 Nguyễn Xuân Khá DH12TD 8 8 5 6.2
26 11153019 Lê Hoàng Khải DH11CD 8 10 9.5 9.5
27 11137006 Trần Văn Khanh DH11CC 8 7 4.5 5.6
28 12138121 Lê Phúc Khánh DH12TD 8 6 5 5.6
29 12138126 Nguyễn Duy Khương DH12TD 8 5 6.5 6.2
30 11119001 Nguyễn Ngọc Lâm DH11CC 8 7 5.5 6.2
31 12138118 Dương Hồng Lĩnh DH12TD 8 8 4.5 5.9
32 12138069 Nguyễn Bá Lộc DH12TD 8 0 6.5 4.7
33 12153179 Đinh Quang Lưỡng DH12CD 8   6.5 4.7
34 11153027 Bùi Công Nam DH11CD 8   3 2.6
  12153087 Hồ Văn Nhân DH12CD 8 5 3.5 4.4
35 11119013 Quách Đại Hồng Phúc DH11CC 8 5.5 3 4.25
36 12153070 Võ Hiền Quân DH12CD 8 7 3 4.7
37 12154164 Trần Xuân Quang DH12OT v   v v
38 12138127 Phan Thanh Quí DH12TD 8 5 5 5.3
39 11138004 Dương Phước Phú Quý DH11CD 8 7 5.5 6.2
40 12138004 Huỳnh Quỳnh DH12TD 8 10 7.5 8.3
41 12118022 Đinh Công Sơn DH12CK 8 9 7 7.7
42 11119010 Kiều Văn Thái Sơn DH11CC 8 4 9 7.4
43 12138093 Nguyễn Minh Tâm DH12TD 8 8 5 6.2
44 11154025 Trần Nhật Tân DH11OT v   v v
45 12153143 Phạm Quốc Thắng DH12CD 8   2.5 2.3
46 12153136 Lê Văn Thành DH12CD 8   6.5 4.7
47 11118006 Phạm Tấn Thành DH11CC 8   7.5 5.3
48 13137136 Trần Long Thiên DH13NL v   v v
49 11118007 Lê Sỹ Thịnh DH11CC 8 4 7.5 6.5
50 11118005 Mao Thanh Thuận DH11CC 8 5.5 10 8.45
51 12153173 Đoàn Lý Thuyết DH12CD 8 4 9 7.4
52 12153013 Trần Minh Tiến DH12CD 8 9 10 9.5
53 13154194 Nguyễn Nhật Trường DH13OT 8   7.5 5.3
54 13138234 Nguyễn Phan Hải Trường DH13TD 8 10 10 9.8
55 12118055 Nguyễn Trung Tuân DH12CK 8   8 5.6
56 10153051 Nguyễn Trọng Tuyến DH10CD 8 7 5 5.9
57 12118117 Nguyễn Huỳnh Tú Uyên DH12CC 8 7 7.5 7.4
58 12149092 Hoàng Văn Viết DH12TD 8 6 5.5 5.9
59 12138006 Nguyễn Hoàng Việt DH12TD 8 7 8 7.7
60 12153164 Võ Xuân Vinh DH12CD 8   6 4.4
61 12138008 Trần Lê Tuấn DH12TD 8 9 9 8.9
62 10138053 Nguyễn Văn Vương DH10TD v   v v

Chú ý : đã hết thời gian phúc khảo !

Số lần xem trang : 2134
Nhập ngày : 30-01-2015
Điều chỉnh lần cuối : 03-02-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007