Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 322
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm môn lập trình GIS lớp Dh12GI-GE

 

STT Mã sinh viên Chuyên cần Giữa kỳ Cuối kỳ Điểm trung bình
1 12162001 9 8.5 8.5 8.6
2 12162007 9 7.5 7.5 7.7
3 12162013 9 7.5 7.5 7.7
4 12162014 9 7.5 7.6 7.7
5 12162017 9 7.5 7.5 7.7
6 12162018 9 7.5 7.5 7.7
7 12162019 9 7 7 7.2
8 12162021 9 10 10 9.9
9 12162022 9 7.8 7.8 7.9
10 12162023 9 7.8 7.8 7.9
11 12162025 9 7.6 7.6 7.7
12 12162027 9 7.8 7.8 7.9
13 12162028 9 7.6 7.6 7.7
14 12162030 9 7.5 7.5 7.7
15 12162031 9 7.5 7.5 7.7
16 12162034 9 7.6 7.6 7.7
17 12162035 9 7 7 7.2
18 12162036 9 7.8 7.8 7.9
19 12162038 9 7 7 7.2
20 12162042 9 7 7 7.2
21 12162047 9 7 7 7
22 12162048 9 7.5 7.5 7.7
23 12162050 9 7.5 7.5 7.7
24 12162051 9 7.5 7.5 7.7
25 12162052 9 7.7 7.7 7.8
26 12162057 9 7.6 7.6 7.7
27 12162058 9 7.5 7.5 7.7
28 12162060 9 7.5 7.5 7.7
29 12162066 9 10 10 9.9
30 12162068 9 7 7 7.2
31 12162069 9 7.8 7.8 7.9
32 12162070 9 7.5 7.5 7.7
33 12162072 9 7.8 7.8 7.9
34 12162073 9 10 10 9.9
35 12162075 9 10 10 9.9
36 12162077 9 7.6 7.6 7.7
37 12162078 9 7 7 7.2
38 12162081 9 7.5 7.5 7.7
39 12162082 9 7.8 7.8 7.9
40 12162084 9 7.5 7.6 7.7
41 12162085 9 7.5 7.5 7.7
42 12162088 9 7 7 7.2
43 13162077 9 7.7 7.7 7.8
44 12162064 9 7 7 7.2
45 12162008 9 7.2 7.2 7.4
46 13162013       0
47 13162101       0

 

Số lần xem trang : 2129
Nhập ngày : 25-07-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007