Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 18
Toàn hệ thống 940
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điêm môn Phân Tích TKHTTT DL DH12-GI

 

 

STT Mã sinh viên Chuyen can phan tich giua ky phan tich cuoi ky Cuối kỳ PT
1 12162001 9 8.5 8.5 8.6
2 12162007 9 8.7 8.7 8.7
3 12162013 9 8.5 8.5 8.6
4 12162014 9 8 8 8.1
5 12162017 9 8.7 8.7 8.7
6 12162018 9 8.6 8.6 8.6
7 12162019 9 8.5 8.5 8.6
8 12162021 9 9.5 9.5 9.5
9 12162022 9 8.5 8.5 8.6
10 12162023 9 9 9 9
11 12162025 9 8 8 8.1
12 12162027 9 7.5 7.5 7.7
13 12162028 9 8.6 8.6 8.6
14 12162030 9 7.5 7.5 7.7
15 12162031 9 8.5 8.5 8.6
16 12162034 9 7 7 7.2
17 12162035 9 7 7 7.2
18 12162036 9 8 8 8.1
19 12162038 9 8.5 8.5 8.6
20 12162042 9 8.2 8.2 8.3
21 12162047 9 7 7 7.2
22 12162048 9 8.5 8.5 8.6
23 12162050 9 8 8 8.1
24 12162051 9 8.5 8.5 8.6
25 12162052 9 8 8 8.1
26 12162057 9 9 9 9
27 12162060 9 8.5 8.5 8.6
28 12162066 9 9.5 9.5 9.5
29 12162068 9 8.5 8.5 8.6
30 12162069 9 7.5 7.5 7.7
31 12162070 9 7 7 7.2
32 12162072 9 9 9 9
33 12162073 9 10 10 9.9
34 12162075 9 9.5 9.5 9.5
35 12162077 9 8 8 8.1
36 12162078 9 8.2 8.2 8.3
37 12162081 9 9 9 9
38 12162082 9 9 9 9
39 12162084 9 8 8 8.1
40 12162085 9 8.5 8.5 8.6
41 12162088 9 8.5 8.5 8.6
42 13162077 9 7 7 7.2
43 12162064 9 7 7 7.2
44 12162008 9 7 7 7.2

Số lần xem trang : 1922
Nhập ngày : 25-07-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007