CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 1170
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế lượng căn bản - thứ 7 - PV223

 Điểm tổng kết

 

 

     

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Đ1 Đ2 Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
16 13149007 Nguyễn Lê Hoàng Anh 1 2.7 3.7 2 5.7
17 13149021 Lê Quang Bình 0 0.8 0.8   0.8
4 12149150 Trần Quang Của 1 2.6 3.6 5.4 9.0
18 13149045 Nguyễn Việt Cường 1 2.7 3.7 5.5 9.2
21 13149083 Ngô Hải Đăng 1 2.8 3.8 4.5 8.3
22 13149084 Nguyễn Minh Đặng         0.0
62 13155084 Nguyễn Tiến Đạt         0.0
23 13149089 Ngô Tiến Đức 1 2.8 3.8 2 5.8
5 12149188 Trần Minh Được 1 2.6 3.6 2.4 6.0
19 13149057 Nguyễn Thanh Duy 1 0.0 1.0 1 2.0
20 13149059 Lê Thị Mỹ Duyên 1 2.7 3.7 2.3 6.0
24 13149102 Phan Thị 1 2.7 3.7 5.5 9.2
26 13149115 Nguyễn Thị Hằng 1 2.7 3.7 3.3 7.0
25 13149114 Nguyễn Thị Hằng 1 2.8 3.8 4.2 8.0
27 13149125 Trần Cao Quốc Hiếu 1 2.7 3.7 4 7.7
28 13149138 Nguyễn Hồ Huy Hoàng 0 0.0 0.0 3 3.0
29 13149166 Trần Mạnh Hùng 1 0.0 1.0 0.5 1.5
30 13149173 Nguyễn Thị Thu Hương 1 2.7 3.7 4.5 8.2
31 13149175 Phan Thị Thúy Hương 1 2.7 3.7 4 7.7
63 14127047 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 0 0.8 0.8   0.8
64 14127058 Trần Văn Khánh         0.0
32 13149192 Liễu Tuấn Kiệt 1 2.7 3.7 4 7.7
33 13149206 Bùi Thị Mỹ Linh 0 2.7 2.7 3.5 6.2
6 12149292 Nguyễn Dương Thanh Long         0.0
13 12149602 Đàm Văn Lượng 0 2.6 2.6 2.5 5.1
34 13149235 Đinh Nhật Minh 1 2.7 3.7 5.5 9.2
65 14127074 Nguyễn Nhật Minh 1 2.7 3.7 4 7.7
35 13149249 Nguyễn Hoàng Phươn Ngân 1 2.7 3.7 5.3 9.0
36 13149254 Phí Vũ Kim Ngân 1 2.8 3.8 4 7.8
37 13149264 Đặng Thuyền Ngọc 1 2.7 3.7 5.5 9.2
7 12149326 Phạm Văn Ngọc 0 0.0 0.0   0.0
38 13149272 Trương Châu Vĩnh Nguyên 0 0.0 0.0   0.0
8 12149334 Phan Hoàng Nhân       2 2.0
39 13149293 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1 1.6 2.6 3.5 6.1
40 13149298 Trương Tấn Phát 0 2.4 2.4 2 4.4
41 13149300 Nguyễn Thanh Phú         0.0
42 13149308 Đinh Hữu Phước 1 2.7 3.7 4 7.7
59 13149606 Tạ Quang Trầm Hươg Quý 1 2.8 3.8 3.5 7.3
43 13149316 Dương Tố Quyên 1 2.7 3.7 5.3 9.0
14 12149619 Võ Xuân Quyền 1 2.6 3.6 3.5 7.1
58 13149605 Chu Văn Quyết 1 2.4 3.4 2 5.4
44 13149322 Đỗ Nhật Quỳnh 1 2.7 3.7 5.5 9.2
15 13122903 Nguyễn Thị Như Quỳnh         0.0
45 13149327 Đoàn Tấn 1 2.7 3.7 5.5 9.2
60 13149607 Kiêm Thị Ngọc Sương 1 2.8 3.8 4.5 8.3
46 13149335 Mai Danh Tài 1 0.0 1.0 0.5 1.5
9 12149404 Trương Thiện Tâm 0 2.6 2.6 3 5.6
10 12149406 Lê Đăng Tân         0.0
47 13149372 Thi Văn Thấn 0 0.0 0.0   0.0
2 12149072 Phạm Ngọc Thắng 1 2.6 3.6 3.5 7.1
48 13149384 Trần Cẩm Thịnh 1 2.7 3.7 5.3 9.0
11 12149446 Lâm Phúc Thịnh 1 2.6 3.6 3 6.6
49 13149389 Nguyễn Thị Thơm 0 0.8 0.8 1.5 2.3
61 13149609 Y Thuần 1 2.4 3.4 2.6 6.0
3 12149079 Huỳnh Minh Thuận 1 2.6 3.6 4.5 8.1
52 13149432 Nguyễn Quỳnh Trâm 1 2.7 3.7 5.5 9.2
50 13149418 Bạch Hồ Huyền Trang 1 2.8 3.8 4.5 8.3
51 13149426 Nguyễn Thị Thùy Trang 1 2.8 3.8 5.2 9.0
12 12149482 Chu Thị Trang 1 2.6 3.6 2 5.6
66 14127146 Trịnh Minh Trí 0 0.0 0.0   0.0
53 13149445 Võ Văn Trọng 1 2.7 3.7 3 6.7
1 10158069 Đặng Cẩm 1 2.8 3.8 5.2 9.0
56 13149468 Vũ Anh Tuấn 0 0.9 0.9   0.9
54 13149461 Lê Anh Tuấn 1 2.4 3.4 5 8.4
55 13149463 Lê Hữu Tuấn 1 2.4 3.4 5 8.4
57 13149490 Võ Thị Vân 1 2.7 3.7 2 5.7
 
     

Số lần xem trang : 791
Nhập ngày : 20-09-2015
Điều chỉnh lần cuối : 26-01-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách nhóm kiến tập lớp DH13KT(24-10-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 84- TV202(21-09-2015)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 83 - TV202(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 82- PV335(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 81- PV335(20-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - tối thứ 4- RD104(16-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - sáng thứ 4 - TTLT.2 (16-09-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007