CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 687
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Danh sách nhóm kiến tập lớp DH13KT

 Kiến tập chuyên ngành

     
 

Lưu ý: Thầy Nguyễn Văn Cường là giảng viên chủ nhiệm lớp nên thầy Cường sẽ phụ trách các vấn đề chung của lớp trong quá trình kiến tập.

DANH SÁCH NHÓM 1

(Thầy: Thái Anh Hoà và Thầy: Nguyễn Văn Cường)

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

1

12120426

Phạm Thị Kim

Phượng

DH12KT

1

2

13120004

Lương Thị

ánh

DH13KT

1

3

13120009

Đồng Xuân

Chánh

DH13KT

1

4

13120015

Võ Thúy

Duy

DH13KT

1

5

13120022

Võ Huỳnh Hương

Giang

DH13KT

1

6

13120032

Nguyễn Thị Thu

Hiền

DH13KT

1

7

13120037

Hồ Thị

Hoài

DH13KT

1

8

13120048

Nguyễn Hoàng

Khang

DH13KT

1

9

13120055

Lưu Gia

Linh

DH13KT

1

10

13120062

Nguyễn Đặng Hồng

Ngọc

DH13KT

1

11

13120085

Lê Nguyễn Như

Quỳnh

DH13KT

1

12

13120097

Trương Thị Hải

Thơ

DH13KT

1

13

13120102

Đoàn Thị Thanh

Thương

DH13KT

1

14

13120114

Nguyễn Ngọc Phương

Uyên

DH13KT

1

15

13120128

Pang Kao Ha

Thái

DH13KT

1

16

13120140

Nguyễn Hoàng

Anh

DH13KT

1

17

13120147

Trần Thị Trâm

Anh

DH13KT

1

18

13120166

Mai Thị

Dung

DH13KT

1

19

13155073

Cao thị Phương

Dung

DH13KN

1

20

13120218

Hồ Mỹ

Hoa

DH13KT

1

21

13120237

Từ Thị Thu

Hương

DH13KT

1

22

13120255

Dương Hoàng

Kim

DH13KT

1

23

13120263

Đặng Thị Diệu

Liên

DH13KT

1

24

13120271

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

DH13KT

1

25

13120287

Nguyễn Thị Trúc

My

DH13KT

1

26

13120292

Trần Cao Thu

Nga

DH13KT

1

27

13120312

Ngô Thảo

Nguyên

DH13KT

1

28

13120335

Hà Thị

Nở

DH13KT

1

29

13120349

Trần Thị Hồng

Phương

DH13KT

1

30

13120361

Lê Hoàn

Sinh

DH13KT

1

31

13120371

Đinh Thị Thiên

Thanh

DH13KT

1

32

13120383

Phan Quốc

Thái

DH13KT

1

33

13120388

Nguyễn ái

Thi

DH13KT

1

34

13120406

Bùi Thị Thanh

Thúy

DH13KT

1

35

13120430

Ngô Quỳnh

Trâm

DH13KT

1

36

13120459

Thái Nhật

Uyên

DH13KT

1

37

13120472

Nguyễn Văn

DH13KT

1

38

13120482

Nguyễn Thị

Vy

DH13KT

1

39

 

Phạm thị Mỹ

Phượng

DH13KN

1

DANH SÁCH NHÓM 2

(Thầy: Lê Vũ và Thầy: Nguyễn Minh Tôn)

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

1

13120002

Lê Đức

Anh

DH13KT

2

2

13120005

Tô Thị Hồng

ánh

DH13KT

2

3

13120010

Phạm Hoàng

Chương

DH13KT

2

4

13120017

Thái Văn

Dũng

DH13KT

2

5

13120026

Nguyễn Thanh

Hải

DH13KT

2

6

13120033

Cao Thị Ngọc

Hiếu

DH13KT

2

7

13120041

Nguyễn Thị Kim

Hòa

DH13KT

2

8

13120051

Nguyễn Hà Đăng

Khoa

DH13KT

2

9

13120058

Huỳnh Kim

Loan

DH13KT

2

10

13120079

Trương Đình

Phú

DH13KT

2

11

13120093

Phan Thị Thu

Thảo

DH13KT

2

12

13120098

Huỳnh Thị

Thơm

DH13KT

2

13

13120103

Phan Thị Cẩm

Tiên

DH13KT

2

14

13120119

Võ Thị Huyền

Vy

DH13KT

2

15

13120129

Giang Siu Kpã

Thy

DH13KT

2

16

13120144

Nguyễn Thị Kim

Anh

DH13KT

2

17

13120151

Huỳnh Thị

Âu

DH13KT

2

18

13120167

Nguyễn Võ Mỹ

Dung

DH13KT

2

19

13120206

Lê Thị Thanh

Hằng

DH13KT

2

20

13120219

Nguyễn Huy

Hoàng

DH13KT

2

21

13120239

Trần Thị

Hường

DH13KT

2

22

13120258

Trịnh Thị Thúy

Lài

DH13KT

2

23

13120266

Lê Thị Mỹ

Linh

DH13KT

2

24

13120276

Đặng Hoàng

Long

DH13KT

2

25

13120296

Đoàn Nguyên Phi

Ngân

DH13KT

2

26

13120301

Trần Thị Kim

Ngân

DH13KT

2

27

13120317

Võ Hoàng

Nguyên

DH13KT

2

28

13120336

Trần Thị

Nữ

DH13KT

2

29

13120351

Lê Thị Thảo

Quyên

DH13KT

2

30

13120366

Nguyễn Thị

Tài

DH13KT

2

31

13120375

Đỗ Thị Thanh

Thảo

DH13KT

2

32

13120385

Mai Thị Song

Thạch

DH13KT

2

33

13120395

Võ Thị Búp

Thoa

DH13KT

2

34

13120413

Đặng Thị Quỳnh

Tiên

DH13KT

2

35

13120433

Nguyễn Thị

Trâm

DH13KT

2

36

13120460

Trần Huỳnh Nhã

Uyên

DH13KT

2

37

13120475

Cao Thị Thảo

Vy

DH13KT

2

38

13120487

Võ Thị

Vy

DH13KT

2

39

13120500

Vũ Ngọc Thảo

Vy

DH13KT

2

 


 

DANH SÁCH NHÓM 3

(Thầy: Lê Văn Lạng và Thầy: Trần Hoài Nam)

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

1

13120003

Nguyễn Thị Nhân

ái

DH13KT

3

2

13120006

Nguyễn Quốc

Bảo

DH13KT

3

3

13120013

Nguyễn Thị

Dung

DH13KT

3

4

13120018

Hồ Phạm Thùy

Dương

DH13KT

3

5

13120027

Ngô Thị

Hảo

DH13KT

3

6

13120036

Trần Ngọc

Hiếu

DH13KT

3

7

13120044

Nguyễn Tài

Huy

DH13KT

3

8

13120052

Phạm Đăng

Khoa

DH13KT

3

9

13120060

Nguyễn Thị Thanh

Ngân

DH13KT

3

10

13120080

Hoàng Nguyễn Hoài

Phương

DH13KT

3

11

13120096

Nguyễn Đức

Thi

DH13KT

3

12

13120101

Từ Thanh

Thúy

DH13KT

3

13

13120105

Hoàng Thị Hà

Trang

DH13KT

3

14

13120127

Lâm Thị Thanh

Nguyên

DH13KT

3

15

13120130

Lương Văn

Vượng

DH13KT

3

16

13120145

Phùng Thế

Anh

DH13KT

3

17

13120155

Phạm Thị Kiều

Chinh

DH13KT

3

18

13120168

Phan Ngọc Kiều

Dung

DH13KT

3

19

13120210

Bùi Ngọc

Hân

DH13KT

3

20

13120235

Nguyễn Thị Thanh

Hương

DH13KT

3

21

13120246

Trần Tuấn

Khải

DH13KT

3

22

13120261

Nguyễn Thị Nhật

Lệ

DH13KT

3

23

13120267

Lê Thị Trúc

Linh

DH13KT

3

24

13120293

Bùi Kim

Ngân

DH13KT

3

25

13120171

Vương Ngọc Thảo

Dung

DH13KT

3

26

13120302

Trần Thị Thúy

Ngân

DH13KT

3

27

13120330

Nguyễn Mai Huỳnh

Như

DH13KT

3

28

13120337

Lê Thúy

Oanh

DH13KT

3

29

13120360

Tôn Thị Như

Quỳnh

DH13KT

3

30

13120367

Đinh Nguyễn Minh

Tâm

DH13KT

3

31

13120379

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

DH13KT

3

32

13120387

Dư Thị

Thi

DH13KT

3

33

13120403

Đoàn Thị Thanh

Thủy

DH13KT

3

34

13120420

Huỳnh Thị Thu

Trang

DH13KT

3

35

13120439

Đào Huyền

Trinh

DH13KT

3

36

13120467

Đoàn Thị Tường

Vi

DH13KT

3

37

13120477

Đỗ Hoàng Thùy

Vy

DH13KT

3

38

13120491

Nguyễn Thị Ngọc

Xuyến

DH13KT

3

39

13120493

Nguyễn Thị Hoàng

Yến

DH13KT

3

40

13120295

Dương Thị Kim

Ngân

DH13KT

3

 

 
     


 

Số lần xem trang : 848
Nhập ngày : 24-10-2015
Điều chỉnh lần cuối : 29-10-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 84- TV202(21-09-2015)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 83 - TV202(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 82- PV335(21-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - Thứ 81- PV335(20-09-2015)

  Lớp kinh tế lượng căn bản - thứ 7 - PV223 (20-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - tối thứ 4- RD104(16-09-2015)

  Lớp tài chính tiền tệ - sáng thứ 4 - TTLT.2 (16-09-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007