CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 21
Toàn hệ thống 722
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Đề thi mẫu

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

                        KHOA KINH TẾ

 

 

ĐỀ THI MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

 Thời gian làm bài 60 phút

Sinh viên không sử dụng tài liệu

 

Đề thi gồm có 02 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn.

 

Câu 1

Anh/chị hãy vẽ và trình bày chức năng sau của hệ thống tài chính: hệ thống tài chính làm cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế?

Câu 2

Bất kể cơ chế kinh tế - chính trị, biên giới quốc gia, loại hình sở hữu, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và quy mô tổ chức lớn nhỏ ra sao, các doanh nghiệp đều có 03 hoạt động giống hệt như nhau. Anh/chị hãy cho biết đó là những hoạt động nào? Hãy thể hiện các bảng báo cáo tài chính theo kết quả hoạt động của doanh nghiệp?

Hãy trình bày 3 cách tính khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp(Câu hỏi thưởng)?

 

                                                                                                            Gv ra đề: Trần Hoài Nam

 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

                        KHOA KINH TẾ

 

 

ĐỀ THI MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

 Thời gian làm bài 60 phút

Sinh viên không sử dụng tài liệu

 

Đề thi gồm có 03 câu. Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn.

 

Câu 1

Bất kể cơ chế kinh tế - chính trị, biên giới quốc gia, loại hình sở hữu, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và quy mô tổ chức lớn nhỏ ra sao, các doanh nghiệp đều có 03 hoạt động giống hệt như nhau. Anh/chị hãy cho biết đó là những hoạt động nào? Hãy thể hiện các bảng báo cáo tài chính theo kết quả hoạt động của doanh nghiệp?

Câu 2

Anh/chị hãy vẽ và trình bày chức năng sau của hệ thống tài chính: hệ thống tài chính làm cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế?

Câu 3

Hiện nay Việt Nam đang có quá nhiều ngân hàng nhưng chưa có một ngân hàng thực sự mạnh tầm cỡ quốc tế. Các ngân hàng đau nhau mở rộng quy mô mạng lưới để huy động vốn, việc này dẫn đến tình trạng các tổ chức tín dụng cạnh tranh quyết liệt với nhau, mặt khác toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền. Anh/chị hãy cho biết các ngân hàng thương mại phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

 

Xác nhận bộ môn                                                    Gv ra đề: Trần Hoài Nam

 

 

Số lần xem trang : 4701
Nhập ngày : 10-12-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Tài chính - Tiền tệ

  Chủ đề báo cáo 1/2017(23-10-2017)

  Câu hỏi ôn tập(21-11-2016)

  Chương 1- Tài Chính(14-09-2016)

  Bài giảng tài chính tiền tệ(01-02-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007