Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 15
Toàn hệ thống 700
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL

Mã sinh viên Giữa kỳ cuối kỳ Trung bình Ghi chú
14162010 0 0 0 v
14162001 7 6.5 6.7  
14162002 5.5 5.5 5.5  
14162003 0 0 0 v
14162015 0 0 0  
14162017 7 6.5 6.7  
14162020 6 6 6  
14162022 9 9 9  
14162023 7 6.5 6.7  
13162045 8 7.5 7.7  
15162024 9 9 9  
14162026 0 0 0 v
14162027 7 6.5 6.7  
13162078 7 7 7  
14162030 6 6 6  
15162045 8.5 8.5 8.5  
14162034 7 6.5 6.7  
14162035 7 6.5 6.7  
14162008 6 6 6  
14162009 6 6 6  

Cập nhật lần cuối - không điều chỉnh nữa !

Số lần xem trang : 388
Nhập ngày : 07-03-2018
Điều chỉnh lần cuối : 14-03-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn lập trình cơ bản lớp DH12GI(16-07-2015)

  Điểm thi Kỹ Thuật lập trình Nhóm 1 - DH12TD-Cd12TD(30-01-2015)

  Điểm tổng kết chuyên cần và giữa kỳ DH14TH(29-12-2014)

  Điểm môn CSDL lớp Cao đẳng 2012(15-07-2014)

  Điểm kết thúc môn học Internet- WebGis - DH10GE(26-06-2013)

  Điểm môn đo lường điều khiển máy tính HK2-2013(24-06-2013)

  Điểm TỔNG KẾT môn học CSDL Địa lý HK1-2012-2013(23-01-2013)

  Điểm thi Lập trình Web - DH07DTGL - lần thi 1(19-12-2011)

  Điểm thi lần 2 access 1 - KTV Tây Ninh(18-04-2012)

  Điểm thi Access 1 lớp KTV Tin kế toán Tây Ninh(11-11-2011)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007