Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | Cập nhật Web | Trả lời sinh viên | DaoTao-IER | ScienceDirect | Springer | Gmail | Xem TKB Cá nhân |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 744
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông báo kiểm tra Thực hành môn Thống kê, kiểm kê đất đai

Nhằm chuẩn bị kiểm tra thực hành học phần Thống kê Kiểm kê đất đai học kỳ 2, năm học 2018, sinh viên tham gia học phần này lưu ý các nội dung sau:

1. Thời gian kiểm tra: Tiết 10,11,12 Thứ 5, ngày 03/5/2018 (Sinh viên đến trước 15 phút để chép dữ liệu, dự kiến 14g15 bắt đầu)

2. Danh sách sinh viên: Đính kèm file danh sách

- Nhóm 1: STT từ 01 - 25 thời gian dự kiến: 14g15 - 15g30

- Nhóm 2: STT từ 26 - 51 thời gian dự kiến 15g45 - 17g00

 

Số lần xem trang : 202
Nhập ngày : 02-05-2018
Điều chỉnh lần cuối : 02-05-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Hỗ trợ sinh viên giải đáp thắc mắc về kiến thức pháp luật đất đai(25-05-2014)

  Sơ đồ cây chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai(14-05-2014)

  Mẫu sổ, giấy tờ thực hiện thủ tục cấp GCN theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT(14-05-2014)

  Mẫu biểu Thống kê, kiểm kê đất đai theo Thông tư 17/2007/TT-BTNMT(14-05-2014)

  Phần mềm FAMIS(12-05-2014)

  Phần mềm hỗ trợ xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất (LUSMAP)(12-05-2014)

  Hướng dẫn cài đặt giao diện tiếng Việt FAMIS(12-05-2014)

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007