Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Sơ đồ trang | Cập nhật Web | Trả lời sinh viên | DaoTao-IER | ScienceDirect | Springer | Gmail | Xem TKB Cá nhân |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 751
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lịch thực hành môn Đăng ký đất đai và BĐS; Thống kê, kiểm kê đất đai (Mới)

 Thông báo lịch thực hành 02 môn: Đăng ký đất đai và Bất động sản; Thống kê, kiểm kê đất đai

 

  LỊCH THỰC HÀNH MÔN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN; THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

Lớp Thống kê, kiểm kê đất đai Thứ 6, tiết 456 lịch học thực hành như sau:

1. Thứ 6, Tiết 789012

2. Thứ 7, Tiết 789012

Thời gian từ Tuần 12 - Tuần 17 (từ ngày 26/11/2018 - 06/01/2019)

Địa điểm: RD 105 

 

 

Số lần xem trang : 922
Nhập ngày : 18-10-2018
Điều chỉnh lần cuối : 30-11-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Phần mềm chuyên ngành mới(05-06-2014)

  Hỗ trợ sinh viên giải đáp thắc mắc về kiến thức pháp luật đất đai(25-05-2014)

  Sơ đồ cây chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai(14-05-2014)

  Mẫu sổ, giấy tờ thực hiện thủ tục cấp GCN theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT(14-05-2014)

  Mẫu biểu Thống kê, kiểm kê đất đai theo Thông tư 17/2007/TT-BTNMT(14-05-2014)

  Phần mềm FAMIS(12-05-2014)

  Phần mềm hỗ trợ xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất (LUSMAP)(12-05-2014)

  Hướng dẫn cài đặt giao diện tiếng Việt FAMIS(12-05-2014)

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007