Thống kê
Số lần xem
Đang xem 62
Toàn hệ thống 660
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Công cụ thống kê và báo cáo web

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chương 4 - Bài tập số 1: Xác định năng suất trung bình và năng suất biên

 

 

Bảng theo dõi các chỉ tiêu về năng suất lao động dưới đây thiếu một chỉ tiêu ở mỗi hàng. Hãy dùng công thức tính AP và MP để lắp đầy các ô còn thiếu.

Số lao động

L

Sản lượng

Q

Năng suất t.bình

(APL)

Năng suất biên (MPL)

0

0

-

-

1

10

 

10

2

 

15

20

3

60

20

 

4

80

 

20

5

 

19

15

6

108

18

 

7

112

 

4

8

 

14

0

9

108

 

-4

10

100

10

 

 

Lời giải

- Tại mức lao động L= 1:           

       AP­L = Q/L = 10/1 = 10

- Tại mức lao động L= 2:           

      AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 15*2 = 30

- Tại mức lao động L= 3:           

      MP­L = ∆Q/∆L = (60-30)/(3-2) = 30

- Tại mức lao động L= 4:           

       AP­L = Q/L = 80/4 = 20

- Tại mức lao động L= 5:           

      AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 19*5 = 95

- Tại mức lao động L= 6:           

      MP­L = ∆Q/∆L = (108-95)/(6-5) = 13

- Tại mức lao động L= 7:           

     AP­L = Q/L = 112/7 = 16

- Tại mức lao động L= 8:           

      AP­L = Q/L = > Q = AP­L*L = 14*8 = 112

- Tại mức lao động L= 9:           

     AP­L = Q/L = 108/9 = 12

- Tại mức lao động L= 6:           

      MP­L = ∆Q/∆L = (100-108)/(10-9) = -8

Điền tất cả các con số tính được vào các ô thuộc các dòng tương ứng với mức lao động, ta được 1 bảng hoàn chỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 41716
Nhập ngày : 24-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 2 - Bài tập số 5: Xác định hệ số co giãn chéo của cầu theo giá hàng hóa liên quan(10-08-2013)

  Chương 2 – Bài tập số 4: Xác định hệ số co giãn cầu theo thu nhập(09-08-2013)

  Chương 2 – Bài tập số 3: Xác định lượng và giá tại điểm cầu co giãn đơn vị(09-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 2: Xác định hệ số co giãn của cầu theo giá(09-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 1: Xây dựng đường cầu(09-08-2013)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007