Thống kê
Số lần xem
Đang xem 26
Toàn hệ thống 1162
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

Danh sách web site cá nhân của Giáo viên CBCNV - ĐHNL

.: :.

1 -

.: - :.

1 - -

.: Ban Giám Hiệu :.

1 -PGS. TS. Nguyễn Hay

2 -TS. Phạm Văn Hiền

3 -PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

4 -TS. Dương Duy Đồng

.: Bộ môn Công Nghệ Sinh Học :.

1 - Võ Khánh Hưng

.: Bộ môn Lý luận chính trị :.

1 - Nguyễn Thị Phương Linh

2 -TS. Võ Thị Hồng

.: Khoa Công Nghệ Môi Trường :.

1 -Nguyễn Tri Quang Hưng

2 -Lê Quốc Tuấn

3 - Lê Thị Oanh

.: Khoa Công Nghệ Thông Tin :.

1 -Phan Công Thiện

2 -Nguyễn Thanh Phước

3 -Văn Công Đức

.: Khoa Công Nghệ Thực Phẩm :.

1 -Phan Tài Huân

2 -Kha Chấn Tuyền

3 -Lương Hồng Quang

4 -Huỳnh Tiến Đạt

5 -Trương Thục Tuyền

6 - Nguyen Minh Xuan Hong

7 -TS. Nguyễn Lê Hưng

.: Khoa Chăn Nuôi Thú Y :.

1 -Trần Thị Quỳnh Lan

2 -Lê Quang Thông

3 - Nguyễn Văn Nhã

4 - Nguyễn Quốc Tuấn

5 - Ngô Bá Duy

.: Khoa Cơ Khí Công Nghệ :.

1 -Trương Quang Trường

2 -Ths Phạm Đức Dũng

3 -Nguyễn Tấn Phúc

4 -Nguyễn Hải Đăng

5 - Lê Văn Tuấn

6 -Nguyễn Huy Bích

.: Khoa Khoa Học :.

1 -Bùi Đại Nghĩa

2 -Lê Ngọc Thông

3 -Nguyễn Văn Tạng

4 -Nguyễn Hữu Trí

5 -Hồ Ngọc Kỳ

6 -Trần Thị Thanh Hương

.: Khoa Khoa Học :.

1 -Đặng Thành Danh

.: Khoa Kinh Tế :.

1 -Lê Thanh Loan

2 -Trần Minh Trí

3 -TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn

4 - TS. Đặng Minh Phương

5 - Phạm Thị Ánh Ngọc

6 - Phạm Thu Hương

7 - Trương Thị Kim Thủy

8 - Hoàng Thế Vinh

9 - Trần Độc Lập

10 -Lê Văn Lạng

11 - Phan Thị Lệ Hằng

12 -NTP Thủy

13 - Ngô Thị Ty Na

14 -Đỗ Minh Hoàng

15 -Lê Vũ

16 -Lê Vũ

17 -Lê Anh Thư

18 - Lê Thanh

19 - Thái Anh Hòa

20 -Trần Hoài Nam

21 -Trần Đức Luân

22 -HàThị Thu Hòa

23 - Trang Thị Huy Nhất

.: Khoa Lâm Nghiệp :.

1 -Hoàng Hữu Cải

2 -TS. Phan Triều Giang

3 -Nguyễn Quốc Bình

4 -TS. Nguyễn Văn Thêm

5 - TS. Lê Bá Toàn

6 - Trương Mai Hồng

7 - Nguyễn Thị Bình

8 - Phạm Minh Xuân

9 - Phạm Văn Hải

10 - Trần Thế Phong

11 - Trần Thế Nghĩa

12 - Đặng Hải Phương

13 - Viên Ngọc Nam

14 - Nguyễn Thị Lan Phương

15 -TS. Nguyễn Tấn Chung

.: Khoa Môi Trường :.

1 - Nguyễn Thị Hà Vy

2 -Cao Thị Ngọc Cương

.: Khoa Nông Học :.

1 -Nguyễn Đình Phú

2 - Lê Quang Hưng

3 - Phạm Thị Minh Tâm

4 -TS. Hoàng Kim

5 - Nguyễn Thị Mai

6 -Nguyễn Duy Năng

.: Khoa Ngoại Ngữ :.

1 -Võ Văn Việt

2 -Lê Minh Hà

.: Khoa Quản Lý Đất Đai :.

1 -Ngô Minh Thụy

2 -Nguyễn Du

3 -Nguyễn Trung Quyết

4 -Trần Duy Hùng

5 -Thái Văn Hòa

6 -Đinh Quang Vinh

7 - Nguyễn Mạnh Hùng

8 -Trần Đắc Phi Hùng

9 - Huỳnh Thanh Hiền

.: Khoa Thủy Sản :.

1 -Nguyễn văn Tư

2 -Vũ Cẩm Lượng

3 -Nguyễn Văn Trai

.: Kinh Tế :.

1 -Hồ Thanh Tâm

2 -Lê Thành Hưng

3 - Nguyễn Thị Ngọc Hà

.: Phòng Công Tác Sinh Viên :.

1 -Đặng Kiên Cường

2 -Trần Thị Kim Hà

3 - Nguyễn thị Hà Thu

.: Phòng Hành Chính :.

1 -Lê Văn Phận

2 - Đinh Thị Mỹ Loan

.: Phòng Hợp Tác Quốc Tế :.

1 -Nguyễn Đức Thành

2 -Trần Thiện Tâm Minh

3 - Trịnh Thi Tiện

4 -Nguyễn Phú Hòa

.: Phòng Quản trị vật tư :.

1 - Lê Vĩnh Linh

.: Phòng Đào Tạo :.

1 -Mai Anh Thơ

2 -Trần Đình Lý

.: Thư Viện :.

1 -Đỗ Thị Lợi

2 -Trần Đình Mạnh

3 - Võ Xuân Cuờng

4 - Lê Thị Hồng Nga

5 - Trần Thị Thu

6 - Võ Xuân Cường

.: Trung Tâm Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng :.

1 -Lê Thanh Hùng

.: Trung Tâm Địa Chính :.

1 -Phan Văn Tự

.: TT Hỗ Trợ Sinh Viên và QH Doanh Nghiệp :.

1 -Hoàng Lan

.: Viện Công Nghệ Sinh Học :.

1 -Phạm Đức Toàn

2 -Nguyễn Văn Cường

3 -Chu Thị Kiều Oanh

4 - TS. Phan Phước Hiền

5 -Minh Nam

6 - Trương Phước Thiên Hoàng

7 -Phòng Thí Nghiệm Công nghệ sinh học và Môi trường

Hỗ trợ đăng ký và cập nhật http://ns.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007