Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 772
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL

Mã sinh viên Giữa kỳ cuối kỳ Trung bình Ghi chú
14162010 0 0 0 v
14162001 7 6.5 6.7  
14162002 5.5 5.5 5.5  
14162003 0 0 0 v
14162015 0 0 0  
14162017 7 6.5 6.7  
14162020 6 6 6  
14162022 9 9 9  
14162023 7 6.5 6.7  
13162045 8 7.5 7.7  
15162024 9 9 9  
14162026 0 0 0 v
14162027 7 6.5 6.7  
13162078 7 7 7  
14162030 6 6 6  
15162045 8.5 8.5 8.5  
14162034 7 6.5 6.7  
14162035 7 6.5 6.7  
14162008 6 6 6  
14162009 6 6 6  

Cập nhật lần cuối - không điều chỉnh nữa !

Số lần xem trang : 570
Nhập ngày : 07-03-2018
Điều chỉnh lần cuối : 14-03-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm thi lần 2 Môn THDC lớp DH07NT(18-09-2008)

  Điểm thi lần 2 THDC lớp DH07SP(17-09-2008)

  Điểm thi lần 2 Môn THDC lớp DH07NK(14-09-2008)

  Điểm thi lần 2 Môn THDC lớp DH07SK(14-09-2008)

  Điểm thi lần 2 Môn THDC lớp DH07LN(14-09-2008)

  Điểm thi lần 2 THDC lớp DH07QR(13-09-2008)

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07SK(17-07-2008)

  Điểm nhập môn tin học A lớp DH07NK(16-07-2008)

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07QR(14-07-2008)

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07LN(11-07-2008)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007