Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 816
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS

 

Mã sinh viên Giữa kỳ (30%) Chuyên cần(10%) Cuối Kỳ(60%) Tổng kết
14162010 0 0 0 0
14162003 8 8 7.5 7.7
15162006 8 8 8 8
13114019 8 8 9 8.6
14162015 0 0 0 0
15162012 8 8 9 8.6
15162016 8 8 6 6.8
15162017 6 6 4 4.8
16130441 rut      
16130451 rut      
14162026 0 0 0 0
15162032 0 0 0 0
16130522 rut      
15162036 0 0 0 0
15162039 0 0 0 0
16130530 rut      
15162040 8 8 7 7.4
16130600 rút      
14162034 8 8 8 8
16130627 8 8 8 8
14162008 6 6 5 5.4
16130660 rut      
16130668 8 8 9 8.6
14162009 6 6 5 5.4

 

Các bạn gửi ý kiến trước ngày 10/10 thầy nộp điểm nha

 

thân chào

Số lần xem trang : 489
Nhập ngày : 08-10-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm thi lần 2 Môn THDC lớp DH07NT(18-09-2008)

  Điểm thi lần 2 THDC lớp DH07SP(17-09-2008)

  Điểm thi lần 2 Môn THDC lớp DH07NK(14-09-2008)

  Điểm thi lần 2 Môn THDC lớp DH07SK(14-09-2008)

  Điểm thi lần 2 Môn THDC lớp DH07LN(14-09-2008)

  Điểm thi lần 2 THDC lớp DH07QR(13-09-2008)

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07SK(17-07-2008)

  Điểm nhập môn tin học A lớp DH07NK(16-07-2008)

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07QR(14-07-2008)

  Bảng điểm Nhập môn tin học A lớp DH07LN(11-07-2008)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007