Bài báo khoa học

 

Bài báo khoa học

  1. Phan Văn Tự và Võ Văn Việt. (2000). Đánh giá tiềm năng đất đai xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM số 2/2000.
  2. Phan Văn Tự, Võ Văn Việt, và Ngô Minh Thụy. (2001). Quy Hoạch Nông Nghiệp và Nông Thôn xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM số 1/2001.
  3. Phan Văn Tự và Võ Văn Việt (2002). Tài nguyên đất và tiềm năng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tập san KHKT Nông Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM số 3/2002.
  4. Phan Văn Tự và Nguyễn Văn Luận. (2000). Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai tỉnh Đồng Tháp. Kỷ yếu hội thảo đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, tháng 12/2000.
  5. Phan Văn Tự, Nguyễn Đức Bình, Tống Đăng Huyền, Hà Thúc Viên, Võ Văn Việt, Ngô Minh Thụy và Võ Thành Hưng. (2000). Một số ứng dụng công nghệ GIS: Thành lập hệ thống bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Đồng Tháp. Kỷ yếu hội thảo đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, tháng 12/2000.
  6. Phan Văn Tự, Hà Thúc Viên, Võ Văn Việt, và Ctv. (2000).  Đánh giá tiềm năng đất đai và quy hoạch định hướng sử dụng đất đai huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. Tạp chí Khoa học Đất. Hội Khoa học Đất Việt Nam Số18/2003.
  7. Phan Văn Tự, Trần Đình Hảo, Lê Minh Tâm, Hà Thúc Viên, Võ Văn Việt, Ngô Minh Thụy và Võ Thành Hưng. (2004). Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất đai tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản lý Đất đai và Thị trường Bất động sản, Đại học Nông Lâm TP. HCM, Hội thảo lần 2, 02/2004.
  8. Phan Văn Tự, Phạm Ngọc Liên, Hồ Phan Cường, Nguyễn Thị Hằng Nga, Lê Mộng Triết, Võ Thành Hưng, Ngô Minh Thụy, Võ Văn Việt và Dương Thị Tuyết Hà. (2004). Cập nhật biến động đất đai: Thực hiện thí điểm tại quận 9, TP. HCM. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản lý Đất đai và Thị trường Bất động sản, Đại học Nông Lâm TP. HCM, Hội thảo lần 2, 02/2004.

 

 

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM