Nguyễn Hữu Trí - 523 - Bộ môn Sinh học

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 3010
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài giảng môn Sinh học Phân tử

 

       Chương 0. Bìa

      Chương 1. Giới thiệu về Sinh học phân tử
         1.1. Lược sử về sự ra đời của Sinh học phân tử

         1.2. Các hiện tượng di truyền ở vi khuẩn

Chương 2. Các đại phân tử sinh học 

   2.1. Các liên kết hóa học trong hệ thống sinh học

   2.2. Các đại phân tử sinh học quan trọng

Chương 3. Quá trình sao chép DNA 

   3.1. Quá trình sao chép và sửa sai của tế bào

   3.2. Các biến đổi của DNA: đột biến, tái tổ hợp, các gen nhảy

Chương 4: Quá trình phiên mã

   4.1. Đặc điểm của quá trình phiên mã

   4.2. Các giai đoạn của qúa trình phiên mã

   4.3. Sự phiên mã và biến đổi sau phiên mã ở eukaryote

Chương 5. Quá trình sinh tổng hợp protein 

   5.1. Vai trò của ba loại RNA (mRNA, tRNA và rRNA)        

   5.2. Mã di truyền

   5.3. Các giai đoạn của quá trình sinh tổng hợp protein

Chương 6. Sự điều hòa biểu hiện của gene 

   6.1. Mô hình operon điều hòa

   6.2. Điều hòa từng tầng trong phiên mã

   6.3. Kiểm soát phiên mã ở virus

   6.4. Điều hòa biểu hiện gen ở mức độ dịch mã

Chương 7: Kỹ thuật tạo dòng   

   7.1. Các enzyme thông dụng trong kỹ thuật tạo dòng

   7.2. Tạo dòng (cloning)

   7.3. Vector  tạo dòng

   7.4. Thư viện gene

Chương 8: Các kỹ thuật phân tích trong Sinh học phân tử  

  8.1. Phân tích Southern blot.

  8.2. Phân tích Northern blot

  8.3. Phân tích Western blot

  8.4. Phản ứng chuỗi Polymerase (PCR)

  8.5. Giải trình sự DNA (DNA sequencing)

  8.6. Microarray 

 

 

Số lần xem trang : 12819
Nhập ngày : 12-01-2010
Điều chỉnh lần cuối : 18-05-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  SINH HỌC PHÂN TỬ

Họ tên: Nguyễn Hữu Trí Đc: Email: nhtri(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007