CHÀO MỪNG QÚY VỊ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA BÙI ĐẠI NGHĨA

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang |

Thống kê

Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 453
Trong vòng 1 giờ qua

Thành viên

Email:
Password

Tìm kiếm

 

Từ internet

 

Trong trang này  

Trang nhất

.:: ::.

THONG BAO DIEM HOC KY 1 NAM 2014-2015(CAP NHAT 5/1/15)

Thong bao diem hoc ky 1 nam 2014-2015,CAC BAN PHAI THEO DOI DIEM CUA MINH NHE!

Toan c2

data/dainghia/toan c2.doc

Toan c1

data/dainghia/c1.doc

XSTK

data/dainghia/XSTK.doc

 

DIEM TONG KET - HOC KY 2 NAM 2013-2014

VI MOT SO LY DO TOI KHONG THE CAP NHAT DIEM THI VA  TONG KET   NAM HOC 2013-2014  TREN TRANG WEB NAY,CAC BAN CO THE XEM DIEM O TRANG WEB KHOA KHOA HOC  http:// fs.hcmuaf.edu.vn/ ( 30/7/.2014)

DIEM TONG KET HKII NAM 2012-2013 MON TOAN B2,A2, XSTK (CAP NHAT 6/7/13)

Xem tiếp >>

.:: ::.

.:: ::.

ĐIỂM THI VA ĐIỂM GIỮA KỲ HOC KỲ 2 NĂM 11-12(21/4/12)CẬP NHẬT ĐIỂM THI NGÀY 30/4/12

ĐIỂM THI VÀ TỔNG HỢP DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM 11-12(CẬP NHẬT 20-12-2011)

ĐIỂM TỔNG HỢP TOÁN A2

data/dainghia/1a2.doc data/dainghia/2a2.doc  data/dainghia/3a2.doc data/dainghia/4a2.doc  data/dainghia/5a2.doc  data/dainghia/6A2.docdata/dainghia/7A2.docdata/dainghia/8A2.doc

 

Xem tiếp >>

.:: ::.

Trang liên kết

**** Họ tên:Bùi Đại Nghĩa Đc: Email: dainghia2008@hcmuaf.edu.vn ****

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007