CHÀO MỪNG QÚY VỊ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA BÙI ĐẠI NGHĨA

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang |

Thống kê

Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 238
Trong vòng 1 giờ qua

Thành viên

Email:
Password

Tìm kiếm

 

Từ internet

 

Trong trang này  

Trang nhất

.:: ::.

DIEM HOC KY 2 NAM HOC 2018-2019( CAP NHAT NGAY 2/6/2019)


 

THONG BAO DIEM 10% VA 30% HOC KY 2 NAM HOC 2018-2019

data/DIEM HK XS-C2 18-19 UPLOAD.doc

 

 

 

 

 

 

THONG BAO DIEM TONG KET  HOC KY 1 NAM HOC 2018-2019(DU KIEN) , CAP NHAT 20/1/2019 .LUU Y VOI CAC BAN, DAY LA DIEM DU KIEN, CAC BAN PHAI THEO DOI DIEM CHINH THUC CONG BO O PHONG DAO TAO.

LU Y THEM :

MOT SO BAN CO GUI MAIL THAC MAC DIEM, TOI TRA LOI CHUNG NHU SAU:BAI THI VA BANG DIEM TOI DA NOP LEN TRUONG NEN BAN NAO MUON PHUC KHAO THI LAM DON NOP O PHONG PV114, SE CO BAN PHUC KHAO CHAM LAI NHE!CUNG CAN NHAN MANH LA CAC CAU TRAC NGHIEM DA CHAM CHINH XAC, CON TU LUAN THI NHUNG LAN CHAM PHUC KHAO TRUOC TOI THAY  NHIEU BAN LAM BAI NGHI MINH DUNG NHUNG THUC CHAT LA SAI,DO DO CAC BAN CAN NHAC KHI PHUC KHAO, NEU KHONG SE TON LE PHI PHUC KHAO NHE!DE THUAN TIEN TOI CUNG CAP CHO CAC BAN CAC DAP AN DE CAC BAN TIEN THEO DOI NHE!

DAP AN XSTK

data/dainghia/XSTK MADE1.doc        data/dainghia/XSTK MADE2.doc      data/dainghia/XSTK MADE3.doc      data/dainghia/XSTK MADE4.doc

DAP AN C2 C1 data/dainghia/Đáp ÁN toan c2 ma de 1.doc      data/dainghia/Đáp ÁN toan c2 ma de 2.doc         data/dainghia/Đáp ÁN toan c1 ma de 1 (1).doc

MON XAC SUAT THONG KE

data/dainghia/DIEM TONG KET XSTK.doc

MON TOAN C1-C2

data/dainghia/DIEM C1 C2.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 data/dainghia/DIEM HK3 xstk toan c2 17-18 UPLOAD(7).doc


 

 

 

 

 

 

 

data/dainghia/DIEM giua ky KY 2 2017-2018.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data/dainghia/DANH SÁCH GHI ĐIỂM SINH VIÊN.doc 

 

 

 

 

data/dainghia/DIEM GK KY 3 16-17 WEB.doc

 

 

 data/dainghia/DIEM KY 2 16 17 UPLOAD(2).doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN ĐIỂM GIỮA KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 NHE!

 

 

 

 

 

 

Thông báo đến các bạn điểm tổng hợp học kỳ  1 năm học  2016-2017.Các bạn theo dõi và đối chiếu bảng điểm công bố ở phòng đào tạo,nếu có sự  khác biệt giữa điểm trên trang web này và điểm công bố ở phòng đào tạo thì phải liên hệ giảng viên tại phòng pv114 để hướng dẫn điều chỉnh trong vòng 1 tuần sau khi phòng đào tạo công bố điểm. Mọi sai sót điểm sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Bổ sung các bạn điểm XSTK nhóm 25

Các bạn lưu ý do bảng điểm và bài thi tôi đã nộp lên trường nên mọi thắc mắc điểm cuối kỳ(cũng như điểm tổng kết)  tôi không thể giải quyết được. Nếu bạn nào cảm thấy bài mình tôi chấm chưa hợp lý thì làm đơn nộp phòng 114 khu phượng vỹ sẽ có người chấm lại cho khách quan theo đúng quy chế.(Lưu ý Bài thi tôi chấm khá chính xác  nên các bạn cân nhắc xem bài thi của mình làm có thực sự đúng không rồi mới nộp đơn nếu không sẽ tốn lệ phí phúc khảo)

TOAN C1+C2

data/dainghia/diem c1(1).doc

XSTK

data/dainghia/nhom 25.doc

data/dainghia/xstk(3).doc

DIEM TONG KET HKII NAM 2012-2013 MON TOAN B2,A2, XSTK (CAP NHAT 6/7/13)

data/DIEM TONG KET XSTK.doc

Xem tiếp >>

.:: ::.

.:: ::.

ĐIỂM THI VA ĐIỂM GIỮA KỲ HOC KỲ 2 NĂM 11-12(21/4/12)CẬP NHẬT ĐIỂM THI NGÀY 30/4/12

ĐIỂM THI VÀ TỔNG HỢP DỰ KIẾN HỌC KỲ 1 NĂM 11-12(CẬP NHẬT 20-12-2011)

ĐIỂM TỔNG HỢP TOÁN A2

data/dainghia/1a2.doc data/dainghia/2a2.doc  data/dainghia/3a2.doc data/dainghia/4a2.doc  data/dainghia/5a2.doc  data/dainghia/6A2.docdata/dainghia/7A2.docdata/dainghia/8A2.doc

 

Xem tiếp >>

.:: ::.

Trang liên kết

**** Họ tên:Bùi Đại Nghĩa Đc: Email: dainghia2008@hcmuaf.edu.vn ****

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007